ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 • Chris Arthur, Διευθυντής Επιχειρήσεων Πληροφορικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 • Sharon Barry, Διευθύντρια Κλινικών Υπηρεσιών

 • Marc Denofrio, Διευθυντής Κλινικών Υπηρεσιών

 • Stephen LaMaster, Διευθυντής Υπηρεσιών Ημέρας και Απασχόλησης

 • Lauri Leeds, Διευθυντής Κλινικών Υπηρεσιών

 • Karen Moore, Υποστηριζόμενη Διευθύντρια Απασχόλησης

 • Jon Murphy, Διευθυντής Υπηρεσίας

 • Amy Saunders, Διευθύντρια Υπηρεσίας

 • Evan Schinell, Διευθυντής Υπηρεσίας

 • Rebecca Spinale, Διευθύντρια Υπηρεσίας

 • Τσακ Τούπλιν, Διευθυντής Υπηρεσίας

 • Adam Whitney, Senior Director of Recovery Services

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 • Duane Butler, Διευθυντής Εσόδων και Προϋπολογισμού

 • Melissa Licata, Ελεγκτής

 • Thomas White, Διευθυντής Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης

 • Michael Young, Διευθυντής Μισθοδοσίας

 • Michael Young, Διευθυντής Μισθοδοσίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Kathleen Catano, Διευθύντρια Ανάπτυξης Υπηρεσιών

 • Joseph Dorsey, Διευθυντής Υπηρεσίας

 • Meg Gaydos, Διευθύντρια Κοινοτικής Διαβίωσης

 • Asela Jayasinghe, Διευθύντρια Υπηρεσίας

 • Μαρία Τζόζεφ, Διευθύντρια Υπηρεσιών Ανάπτυξης Ημέρας

 • Stephen Moulton, Υποστηριζόμενος Διευθυντής Απασχόλησης

 • Sandy Schultz, Αντιπρόεδρος Εξειδικευμένων Υπηρεσιών

 • Jahnaa Scully, Διευθύντρια Νοσηλευτικής

 • Cory Whelan, Κλινικός Διευθυντής

 • Mary Beth Vargus, Διευθύντρια Υπηρεσιών Οικογένειας και Συνηγορίας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

 • Kathleen Hakey, Διευθύντρια Ολοκληρωμένης Φροντίδας

GATEWAY ARTS

 • Greg Liakos, Διευθυντής Εξειδικευμένης Υπηρεσίας

VINFEN CONNECTICUT DIVISION

 • Kelsey Green, Director of Quality

 • Marita McDermott, Διευθύντρια Υπηρεσίας

 • Kevin Molyneaux, Διευθυντής Οικονομικών

 • Maricruz Ortiz, Διευθυντής Υπηρεσίας

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 • Marcie Cook, Διευθύντρια Ποιότητας, Τμήμα Ψυχικής Υγείας με βάση την Κοινότητα

 • Sue Morse, Διευθύντρια Ποιότητας, Υπηρεσιών Ανάπτυξης

 • Scott Curry, Assistant Director of Quality, Behavioral Health

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Anny Domercant, Διευθύντρια Πολιτισμού και Αρραβώνων

 • Katherine Fox, Διευθύντρια Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

 • Michelle Fraser, Διευθύντρια Σχέσεων Εργαζομένων

 • Steve Jones, Διευθυντής Προσλήψεων

 • Patricia Medeiros, Διευθύντρια HRIS and Data

 • Amanda Montague, Διευθύντρια του Benefits

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 • Betsy DiSciullo, Director of Real Estate Operations

 • Deborah Lovell, Διευθύντρια Οικονομικής Στέγασης

 • Joe Teixeira, Διευθυντής Κατασκευής και Ανάπτυξης

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Mary McGinnis, Διευθύντρια Νοσηλευτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • Jenifer Maloney, Διευθύντρια, Συμπεριφορικά Προγράμματα Υγείας

ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ

 • Sydney Rives, Διευθυντής Υπηρεσίας

 • Sandra Schultz, Αντιπρόεδρος Εξειδικευμένων Υπηρεσιών

 • Jahnaa Scully, Διευθύντρια Νοσηλευτικής

 • Cory Whelan, Κλινικός Διευθυντής

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

 • Myra Sessions, Διευθύντρια Στρατηγικής

 • Jessie Wolfe, Project Director, Digital Equity

 • Sophie Hansen, Director of Government Relations and External Affairs

Greek