Vinfen Mission Vision Values Infographic V3

KIM JESTEŚMY NASZA MISJA

Vinfen zmienia życie, budując zdolność jednostek, rodzin, organizacji i społeczności do uczenia się, rozwoju i osiągania celów. Nasze usługi i rzecznictwo promują powrót do zdrowia, odporność, habilitację i samostanowienie ludzi, którym służymy. Jako lider usług ludzkich staramy się być dostawcą, pracodawcą i partnerem z wyboru.

DO CZEGO Dążymy NASZA WIZJA

Vinfen wyobraża sobie świat, w którym osoby niepełnosprawne lub osoby z wyzwaniami życiowymi prowadzą pełne i produktywne życie, wolne od uprzedzeń i dyskryminacji oraz wspierane w swoich społecznościach.

ZASADY PRZEWODNIE NASZE WARTOŚCI

Vinfen Website Icons 10

Zapewnij wysokiej jakości usługi, które wspierają i wzmacniają ludzi, którym służymy, oraz ich rodziny by poprawić swoje życie

Vinfen Website Icons 11

Utwórz wspierającą środowisko pracy gdzie kompetentny personel jest oddany ludziom, którym służymy

Vinfen Website Icons 12

Promuj innowacyjność, rzecznictwo i współpracę Współpraca poszerzyć wiedzę i usługi

Vinfen Website Icons 13

Bądź stabilny finansowo w służbie naszej misji i dostarczaj wartość naszym sponsorom i ludziom, których wspieramy