Vinfen Grow At Vinfen Logo

STAŻE

Rozwijaj swoje umiejętności w miejscu pracy, w którym każdego dnia możesz coś zmienić.

Nasz program staży oferuje płatne możliwości zarówno dla studentów studiów licencjackich, jak i magisterskich, aby zdobyć doświadczenie w bezpośredniej pracy z ludźmi, którym służymy, jednocześnie ucząc się od naszych utalentowanych, doświadczonych przełożonych.

Możliwości wahają się od współpracy z naszymi zespołami kontaktowymi po umieszczenie w jednej z naszych klinik zdrowia behawioralnego, programów dziennych, programów stacjonarnych lub w naszym biurze korporacyjnym. Staże zazwyczaj trwają od jednego semestru do pełnego roku akademickiego.

Vinfen Website HR Grow At Vinfen Internships Banner Mobile V1
Vinfen Grow At Vinfen Logo

STAŻE

Rozwijaj swoje umiejętności w miejscu pracy, w którym każdego dnia możesz coś zmienić.

Nasz program stażowy oferuje zarówno studentom studiów licencjackich, jak i magisterskich możliwość zdobycia doświadczenia w bezpośredniej pracy z ludźmi, którym służymy, ucząc się od naszych utalentowanych, doświadczonych przełożonych.

Możliwości wahają się od współpracy z naszymi zespołami kontaktowymi po umieszczenie w jednej z naszych klinik zdrowia behawioralnego, programów dziennych, programów stacjonarnych lub w naszym biurze korporacyjnym. Staże zazwyczaj trwają od jednego semestru do pełnego roku akademickiego.

Vinfen Website Icons 2 17

PRAKTYKI LICENCJACKIE

Oferujemy staż dla stażystów na poziomie licencjackim w jednym z naszych dziennych programów pracujących z dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową. Oferujemy również więcej staży administracyjnych, podczas których stażyści mogą zdobyć doświadczenie w pracy w naszych działach HR, komunikacji i rozwoju, finansów, jakości lub IT.

Vinfen Website Icons 2 18

ABSOLWENCI I MOŻLIWOŚCI KLINICZNE

Współpracujemy ze stażystami na poziomie magisterskim, aby ustalić miejsce docelowe na podstawie Twojego kierunku studiów. Oferujemy praktyki dla studentów MSW, magisterskich z poradnictwa, BCBA, pielęgniarstwa i OT. Stażyści na poziomie absolwentów będą pracować z personelem jednej z naszych klinik zdrowia behawioralnego, programów dziennych, programów stacjonarnych lub w zespole pomocy. Opiekunami stażu są licencjonowani niezależni kliniczni pracownicy socjalni lub licencjonowani klinicyści zdrowia psychicznego.

APLIKUJ TERAZ

Aby aplikować, po prostu przejrzyj otwarte stanowiska, wypełnij poniższy wniosek o staż i prześlij go do staż@vinfen.org wraz z CV, opcjonalnym listem motywacyjnym i wszelkimi wytycznymi dotyczącymi stażu, które musisz spełnić.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące staży