BIULETYN VINFEN

Staliśmy się cyfrowi! Witamy w nowym GŁOSIE.

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, kliknij i przytrzymaj na pierwszej stronie biuletynu. Zapewni to prawidłowe otwieranie biuletynu na platformie czytnika.

BIULETYN VINFEN

Staliśmy się cyfrowi! Witamy w nowym GŁOSIE.

NAJNOWSZE PROBLEMY

Aby potwierdzić preferowaną metodę dostawy lub zaktualizować swoje dane kontaktowe, odwiedź: https://bit.ly/VinfenGoesGreen.

NAJNOWSZE PROBLEMY

Aby potwierdzić preferowaną metodę dostawy lub zaktualizować swoje dane kontaktowe, odwiedź: https://bit.ly/VinfenGoesGreen.

Biuletyn Vinfen, VOICE, jest przechowywany na stronie internetowej będącej własnością i kontrolowanej przez stronę trzecią. Klikając powyższy obrazek, zgadzasz się, że Vinfen nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, zawartość, dokładność lub praktyki dotyczące prywatności jakichkolwiek witryn internetowych osób trzecich. Klikając ten obraz, możesz również wyrazić zgodę na praktyki dotyczące prywatności wszelkich zewnętrznych dostawców witryn internetowych.