SENIOR MANAGEMENT

MGA SERBISYONG TEKNOLOHIYA NG IMPORMASYON

 • Chris Arthur, Direktor ng Information Technology Operations

DIBISYON NG KALUSUGAN NG PAG-IISIP NA BATAY SA KOMUNIDAD

 • Sharon Barry, Direktor ng Mga Serbisyong Klinikal

 • Marc Denofrio, Direktor ng Mga Serbisyong Klinikal

 • Stephen LaMaster, Direktor ng Day and Employment Services

 • Lauri Leeds, Direktor ng Mga Serbisyong Klinikal

 • Karen Moore, Sinusuportahang Employment Director

 • Jon Murphy, Direktor ng Serbisyo

 • Amy Saunders, Direktor ng Serbisyo

 • Evan Schinell, Direktor ng Serbisyo

 • Rebecca Spinale, Direktor ng Serbisyo

 • Chuck Tuplin, Direktor ng Serbisyo

 • Adam Whitney, Senior Director ng Recovery Services

CORPORATE ACCOUNTING

 • Duane Butler, Direktor ng Kita at Badyet

 • Melissa Licata, Controller

 • Thomas White, Direktor ng Pagpaplano at Pagsusuri ng Pinansyal

 • Michael Young, Direktor ng Payroll

 • Michael Young, Direktor ng Payroll

DIBISYON NG MGA SERBISYONG DEVELOPMENTAL

 • Kathleen Catano, Direktor ng Pag-unlad ng Serbisyo

 • Joseph Dorsey, Direktor ng Serbisyo

 • Meg Gaydos, Direktor ng Pamumuhay sa Komunidad

 • Asela Jayasinghe, Direktor ng Serbisyo

 • Maria Joseph, Direktor ng Day Developmental Services

 • Stephen Moulton, Sinusuportahang Employment Director

 • Sandy Schultz, Bise Presidente ng Mga Espesyal na Serbisyo

 • Jahnaa Scully, Direktor ng Nursing

 • Cory Whelan, Direktor ng Klinikal

 • Mary Beth Vargus, Direktor ng Family and Advocacy Services

INTEGRATED CARE DIVISION

 • Kathleen Hakey, Direktor ng Pinagsamang Pangangalaga

GATEWAY ARTS

 • Greg Liakos, Direktor ng Espesyal na Serbisyo

VINFEN CONNECTICUT DIVISION

 • Kelsey Green, Director of Quality

 • Marita McDermott, Direktor ng Serbisyo

 • Kevin Molyneaux, Direktor ng Pananalapi

 • Maricruz Ortiz, Direktor ng Serbisyo

KALIDAD KASIGURAN

 • Marcie Cook, Direktor ng Kalidad, Community-Based Mental Health Division

 • Sue Morse, Direktor ng Kalidad, Mga Serbisyo sa Pag-unlad

 • Scott Curry, Assistant Director of Quality, Behavioral Health

YAMAN NG TAO at PAGSASANAY

 • Anny Domercant, Direktor ng Kultura at Pakikipag-ugnayan

 • Katherine Fox, Direktor ng Pagsasanay at Pag-unlad

 • Michelle Fraser, Direktor ng Relasyon ng Empleyado

 • Steve Jones, Direktor ng Recruiting

 • Patricia Medeiros, Direktor ng HRIS at Data

 • Amanda Montague, Direktor ng Mga Benepisyo

MGA OPERASYON NG REAL ESTATE

 • Betsy DiSciullo, Director of Real Estate Operations

 • Deborah Lovell, Direktor ng Abot-kayang Pabahay

 • Joe Teixeira, Direktor ng Konstruksyon at Pag-unlad

NURSING ADMINISTRASYON

 • Mary McGinnis, Direktor ng Nursing

DIBISYON NG KALUSUGAN NG UGALI

 • Jenifer Maloney, Direktor, Mga Programa sa Kalusugan ng Pag-uugali

DIBISYON NG PASAKIT SA UTAK

 • Sydney Rives, Direktor ng Serbisyo

 • Sandra Schultz, Bise Presidente ng Mga Espesyal na Serbisyo

 • Jahnaa Scully, Direktor ng Nursing

 • Cory Whelan, Direktor ng Klinikal

ISTRATEHIYA AT INOVASYON

 • Myra Sessions, Direktor ng Diskarte

 • Jessie Wolfe, Direktor ng Proyekto, Digital Equity

 • Sophie Hansen, Director of Government Relations and External Affairs

Tagalog