Ibahin ang Buhay Kasama si Vinfen

MAKIALAM

Kapag nasangkot ka sa Vinfen, mayroon kang pagkakataong baguhin ang mga buhay, kabilang ang iyong sarili.

Maraming paraan para mapahusay at mapagyaman mo ang buhay ng mga pinaglilingkuran natin. Palaging naghahanap si Vinfen ng mga dedikadong boluntaryo upang ibahagi ang kanilang oras, mga miyembro ng komite at konseho upang ibahagi ang kanilang pananaw, at mga donor upang ibahagi ang kanilang mga mapagkukunan. Magkasama, makakagawa tayo ng tunay na pagbabago sa buhay ng mga taong may mga kondisyon sa kalusugan ng isipmga kapansanan sa intelektwal at pag-unladmga pinsala sa utak, at mga hamon sa kalusugan ng pag-uugali.

MGA PARAAN PARA MAKATULONG KAY VINFEN

GUMAWA NG DONASYON

Ginagawang posible ng iyong mga donasyon para sa Vinfen na lumikha at pahusayin ang mga inisyatiba sa kalusugan at kagalingan, bumuo ng mga kaganapan at mapagkukunan ng edukasyon sa pamilya at komunidad, magbigay ng mga aktibidad at karanasan sa libangan at pagpapayaman, at magsulong ng mga makabagong diskarte at pinakamahusay na kasanayan para sa mga taong pinaglilingkuran namin.

SUMALI SA VINFEN HUMAN RIGHTS COMMITTEE

Kung mayroon kang hilig sa pagtataguyod at pagprotekta sa mga karapatang pantao at sibil ng mga taong may mga kondisyon sa kalusugan ng isip, mga kapansanan sa intelektwal at pag-unlad, mga pinsala sa utak, at mga hamon sa kalusugan ng pag-uugali, hinihikayat ka naming sumali sa isa sa mga Human Rights Committee ng Vinfen.

SUMALI SA VINFEN FAMILY ADVISORY COUNCIL

Sinumang miyembro ng pamilya ng isang taong may kondisyon sa kalusugan ng isip, kapansanan sa intelektwal at pag-unlad, pinsala sa utak, o hamon sa kalusugan ng pag-uugali ay hinihikayat na sumali sa Vinfen Family Advisory Council. Kabilang dito ang mga magulang, kapatid, tiya, tiyuhin, lolo't lola, tagapag-alaga, at iba pang mahal sa buhay.

PAGBABAGO NG BUHAY NA MAGKASAMA

KWENTO NI JOHN AT LOUIS

Sina John at Louis ay magkapatid na may espesyal na ugnayan ng pamilya na nag-ugat sa paggalang, paghihikayat, at pagtawa. Si Louis ay kilala sa buong Boston para sa pagsakay sa kanyang bisikleta sa paligid ng lungsod. Noong nakaraang taon, nakaranas si Louis ng ilang pisikal na set-back na nangangailangan ng ospital na sinundan ng isang taon sa isang rehabilitative center. Ang bisikleta ni Louis ay inilagay sa imbakan habang siya ay nagsisikap na mabawi ang kanyang lakas. Si John ay naging isang mahusay na mapagkukunan ng paghihikayat at pagkakaibigan sa panahong ito. Noong Abril, lumipat si Louis sa isang bagong tahanan ng Vinfen. Nasisiyahan si John sa pagbisita kay Louis sa kanyang bagong bahay at binibigyang inspirasyon si Louis na patuloy na magtrabaho nang husto araw-araw.

Alamin kung paano nakikipagsosyo si Vinfen sa mga pamilya sa pamamagitan ng aming Mga Family Advisory Council.

Tagalog