SỰ KIỆN GÂY RA

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về một nghề nghiệp bổ ích trong lĩnh vực sức khỏe và dịch vụ con người tại Vinfen, hãy ghé thăm chúng tôi tại một trong những hội chợ việc làm sắp tới của chúng tôi.

Yêu cầu: Các vị trí có thể yêu cầu ứng viên tiết tấu ít nhất 21 tuổi, có bằng lái xe hợp lệ của Hoa Kỳ trong ít nhất một năm và có tối thiểu bằng tốt nghiệp trung học hoặc GED. Các vị trí bên ngoài khu vực Metro Boston có thể yêu cầu vận chuyển các cá nhân bằng phương tiện cá nhân của riêng bạn. Các yêu cầu công việc cụ thể được nêu trong mỗi thông tin nghề nghiệp.

Không thể tham dự một trong những hội chợ việc làm của chúng tôi? Tìm hiểu thêm về một số công việc phổ biến nhất của chúng tôi được tìm thấy đây. Hoặc, ghé thăm của chúng tôi cơ hội việc làm trang để tìm kiếm và áp dụng các cơ hội việc làm có sẵn ở Massachusetts và Connecticut.

Xin lưu ý: phải đeo mặt nạ để tham dự tất cả các hội chợ nghề nghiệp. Các sự kiện ngoài trời sẽ được tổ chức mang tính xã hội xa và các trạm sẽ được vệ sinh thường xuyên sau mỗi người tham dự.

Vinfen Website Icons 2 09

SỰ KIỆN SẮP XẾP

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với các nhà tuyển dụng hữu ích của chúng tôi tại Employers@vinfen.org

HÃY NGHIÊM TÚC CHO CÁC SỰ KIỆN SẮP XẾP TRONG CONNECTICUT