រំលេចព្រឹត្តិការណ៍

ចូលរួមជាមួយម្ចាស់ផ្ទះ Susan Wornick ដូចយើង៖

  • សូមស្តាប់ពីប្រធាន និងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ Vinfen លោក Jean Yang
  • បង្ហាញអ្នកឈ្នះនៃការប្រកួតអក្សរសាស្ត្រ និងសិល្បៈប្រចាំឆ្នាំលើកទី៤
  • ស្តាប់រឿងបំផុសគំនិតពីគ្រួសារ និងអ្នកតស៊ូមតិដោយខ្លួនឯង Vinfen
  • ជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិកដែលបានទទួលរង្វាន់
  • ចូលរួមក្នុងការចាប់រង្វាន់ជាច្រើន។
  • និង​ច្រើន​ទៀត!

RSVP

ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះផ្ទាល់ ឬចង់បានព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងអ្នកសម្របសម្រួលទីកន្លែង Amy Kabilian តាមរយៈ kabiliana@vinfen.org ឬទូរស័ព្ទទៅ 781-626-5080 ។

ឱកាសឧបត្ថម្ភ

អ៊ីមែល development@vinfen.org សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីឱកាសឧបត្ថម្ភ។

ព័ត៌មានលម្អិត


-កាលបរិច្ឆេទ -

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែកញ្ញា


- ពេលវេលា -

6:00 - 9:00 យប់


- ទីកន្លែង -

 បួនចំណុច ដោយ
Sheraton Norwood
1125 Boston Providence Tpke, Norwood, MA


 

kmKhmer