មានវិធីជាច្រើនដើម្បីគាំទ្រ Vinfen ។ ទោះបីជាយើងដឹងគុណចំពោះការបរិច្ចាគរបស់អ្នកតាមរយៈមូលប្បទានប័ត្រ ឬកាតឥណទានក៏ដោយ មានវិធីប្លែកៗជាច្រើនដើម្បីក្លាយជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ Vinfen ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរជីវិត។

ដើម្បីនិយាយទៅកាន់នរណាម្នាក់អំពីការបរិច្ចាគដែលអាចកាត់ពន្ធដល់ Vinfen សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ 617-441-1736 ឬ [email protected].

ក្នុងនាមប្រជាជន Vinfen បម្រើ យើងសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រដ៏សប្បុរសរបស់អ្នក។

អំណោយនៃវត្ថុសក្តិសិទ្ធិ ភាគហ៊ុន ឬមូលបត្រ ឬអំណោយដែលបានគ្រោងទុក

អំណោយក្នុងកិត្តិយស ឬអំណោយក្នុងការចងចាំ

អំណោយដែលត្រូវគ្នា។

ភាពជាដៃគូសាជីវកម្ម

ការឧបត្ថម្ភព្រឹត្តិការណ៍ និងកម្មវិធីពិសេស

ការបរិច្ចាគដោយសប្បុរស

ការបរិច្ចាគរថយន្ត

បរិច្ចាគតាមសំបុត្រ

សូមធ្វើមូលប្បទានប័ត្រដែលត្រូវបង់ទៅ "Vinfen Corporation" ហើយផ្ញើទៅ៖

វីនហ្វិន
នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍
950 ផ្លូវ Cambridge
Cambridge, MA 02141

បរិច្ចាគតាមទូរស័ព្ទ

Vinfen ទទួលយក MasterCard, Visa, American Express និង Discover ។

ដើម្បីបរិច្ចាគតាមទូរស័ព្ទដោយប្រើកាតឥណទានរបស់អ្នក សូមទូរស័ព្ទទៅ
617-441-1736 ដើម្បីនិយាយទៅកាន់សមាជិកនៃនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍របស់យើង។

បរិច្ចាគតាមអ៊ីនធឺណិត

ធ្វើអំណោយតាមអ៊ីនធឺណិត - វារហ័ស និងងាយស្រួល។

សូមចុចត្រង់នេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័របរិច្ចាគសុវត្ថិភាពរបស់យើង។

សំណួរ?

ដើម្បីនិយាយទៅកាន់នរណាម្នាក់អំពីការបរិច្ចាគដែលអាចកាត់ពន្ធដល់ Vinfen សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ 617-441-1736 ឬ [email protected].

ក្នុងនាមប្រជាជន Vinfen បម្រើ យើងសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រដ៏សប្បុរសរបស់អ្នក។


ច្បាប់ចម្លងនៃទម្រង់ IRS 990 របស់ Vinfen មាននៅ៖ www.guidestar.org


Vinfen គឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ 501(c) (3)។


លេខសម្គាល់ពន្ធ
04-2632219


 

Khmer