માન્યતા

મેસેચ્યુસેટ્સ અને કનેક્ટિકટમાં અગ્રણી સામુદાયિક આરોગ્ય અને માનવ સેવા સંસ્થા તરીકે, વિનફેન લાયસન્સ, પ્રમાણિત અને નિયમનકારી સંસ્થાઓ દ્વારા માન્યતાપ્રાપ્ત છે. માનસિક સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ, બૌદ્ધિક અને વિકાસલક્ષી વિકલાંગતા, મગજની ઇજાઓ, અને વર્તન સ્વાસ્થ્ય પડકારો.

IStock 1267603624

દ્વારા વિનફેનને તેની સતત 12મી ત્રણ વર્ષની માન્યતા આપવામાં આવી હતી પુનર્વસન સુવિધાઓની માન્યતા પર કમિશન 2019 માં (CARF). CARF એક સ્વતંત્ર, બિનનફાકારક માન્યતા આપનારી સંસ્થા છે જેનું ધ્યેય સલાહકાર માન્યતા દ્વારા સેવાઓની ગુણવત્તા, મૂલ્ય અને શ્રેષ્ઠ પરિણામોને પ્રોત્સાહન આપવાનું છે.

માનસિક સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ ધરાવતા લોકો માટે વિનફેનના કાર્યક્રમોનું લાઇસન્સ છે મેસેચ્યુસેટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ અને દ્વારા મંજૂર કનેક્ટિકટ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ એન્ડ એડિક્શન સર્વિસીસ. મેસેચ્યુસેટ્સમાં અમારી માનસિક સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ માટે પ્રમાણિત છે મેડિકેડ પુનર્વસન વિકલ્પ બિલિંગ.

બૌદ્ધિક અને વિકાસની વિકલાંગતા ધરાવતા લોકો માટેના અમારા કાર્યક્રમો દ્વારા પ્રમાણિત કરવામાં આવે છે મેસેચ્યુસેટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડેવલપમેન્ટલ સર્વિસીસ અને કનેક્ટિકટ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડેવલપમેન્ટલ સર્વિસીસ. મેસેચ્યુસેટ્સમાં અમારી ડે હેબિલિટેશન સેવાઓ Medicaid હેઠળ પ્રમાણિત છે.

વિનફેનના બિહેવિયરલ હેલ્થ ક્લિનિક્સ દ્વારા લાઇસન્સ આપવામાં આવે છે મેસેચ્યુસેટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ પબ્લિક હેલ્થ (MDPH).