માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને પદાર્થ ઉપયોગ કટોકટી આધાર માત્ર એક ફોન કૉલ દૂર છે.

જો તમે સંઘર્ષ કરી રહ્યાં હોવ, તો અમે મદદ કરવા માટે અહીં છીએ.

વિનફેન બિહેવિયરલ હેલ્થ (VBH) એ લોવેલમાં સ્થિત એક નવા કોમ્યુનિટી બિહેવિયરલ હેલ્થ સેન્ટર (CBHC) નો સમાવેશ કરવા માટે તેની સમુદાય સેવાઓનો વિસ્તાર કર્યો છે. તાત્કાલિક અને નિયમિત આઉટપેશન્ટ સેવાઓ ઉપરાંત, CBHC વ્યક્તિઓ અને પરિવારોને વિવિધ નવી રીતે સહાય કરવા માટે કટોકટી દરમિયાનગીરી સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. અમે કટોકટીમાં અથવા સહાયની જરૂર હોય તેવા બાળકો, યુવાનો અને પુખ્ત વયના લોકોને ચોવીસ કલાક, 24/7 માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને પદાર્થના ઉપયોગનું મૂલ્યાંકન અને મૂલ્યાંકન પ્રદાન કરીએ છીએ. ઈમરજન્સી રૂમમાં જવાને બદલે, તમને ફોન પર, તમારા ઘરમાં, શાળામાં અથવા અન્ય સમુદાય સેટિંગમાં સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી શકે છે.

24-કલાકની કટોકટી રેખા: 866-388-2242
અથવા 978-674-6744

જો તમે અથવા તમે જાણો છો તે કોઈ માનસિક સ્વાસ્થ્ય અથવા પદાર્થના ઉપયોગની કટોકટીનો અનુભવ કરી રહ્યું હોય, તો કૃપા કરીને અમારી સ્થાનિક-આધારિત કટોકટી દરમિયાનગીરી સેવાઓ ટીમનો સંપર્ક કરો.

VBH Community Services offers crisis, urgent, and routine mental health and addiction services, care coordination, peer supports, and screening and coordination with primary care.

OUTPATIENT SERVICES

Same-day and next-day services and expanded service hours are currently available. Serving youth (4-18) and adults. To learn more about our outpatient services, અહીં ક્લિક કરો.

VBH Outpatient services include:

 • Individualized assessment, evaluation, and diagnosis
 • Individual, family, and/or group therapy
 • પદાર્થનો ઉપયોગ અને પુનઃપ્રાપ્તિ સેવાઓ
 • બિહેવિયર મેનેજમેન્ટ
 • દવા વ્યવસ્થાપન
 • Urgent outpatient services (UOP)
 • કટોકટી દરમિયાનગીરી સેવાઓ
 • Case management and care coordination services
 • Consultative services

MOBILE CRISIS INTERVENTION

VBH’s Mobile Crisis Intervention (MCI) provides a 24/7/365 mobile response in the home, school, workplace, or other community settings for youth and adults experiencing a mental health or substance use crisis. Clinicians work with the individual in crisis and, when appropriate, family members or other supportive people in their lives.

VBH MCI services include:

 • Triage, evaluation, and assessment
 • Intervention and de-escalation
 • જોખમ વ્યવસ્થાપન/સુરક્ષા યોજનાનો વિકાસ
 • તમામ યુવા અને કુટુંબ સેવાઓ સાથે સંકલન અને સહયોગ
 • રેફરલ્સ અને સમુદાય સમર્થનની લિંક્સ

COMMUNITY CRISIS STABILIZATION

VBH’s Community Crisis Stabilization (CCS) program provides assessment and stabilization through short-term 24-hour treatment for youth and adults experiencing a mental health or substance use crisis in a structured, home-like, and supportive environment. The CCS youth and adult programs are distinct and separate.

VBH CCS services include:

 • Therapeutic programming including group, individual, and/or family therapy
 • વ્યક્તિગત સારવાર અને સંભાળ પછીનું આયોજન
 • પીઅર અને રિકવરી સપોર્ટ સ્ટાફ તરફથી સપોર્ટ
 • કટોકટી નિવારણ આયોજન
 • Medication evaluation and monitoring
 • Case management and care coordination
 • નર્સિંગ સેવાઓ

GET TO KNOW VINFEN’S CBHC

Long waitlists and limited resources can make finding support for a mental health and/or substance use crisis difficult. Vinfen’s Community Behavioral Health Center (CBHC) of Greater Lowell is helping to expand access to care for the communities we serve.  To view this video in Spanish, click અહીં.

CONTACT US

391 Varnum Avenue
લોવેલ, મેસેચ્યુસેટ્સ 01852

978–674–6744

[email protected]

અમારા ભાગીદારો

To provide the most comprehensive CBHC services to the region, Vinfen has partnered with two longstanding and highly respected behavioral health providers: Advocates, to offer VBH Mobile Crisis Intervention (MCI) and VBH Community Crisis Stabilization (CCS) services for adults; and Wayside Youth and Family Network to provide youth MCI services.

Gujarati