અમારું ધ્યેય

આપણે કોણ છીએ

વિનફેન વ્યક્તિઓ, પરિવારો, સંસ્થાઓ અને સમુદાયોની શીખવાની, ખીલવા અને તેમના લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવાની ક્ષમતાનું નિર્માણ કરીને જીવનમાં પરિવર્તન લાવે છે. અમારી સેવાઓ અને હિમાયત અમે જે લોકોની સેવા કરીએ છીએ તેમની પુનઃપ્રાપ્તિ, સ્થિતિસ્થાપકતા, વસવાટ અને સ્વ-નિર્ધારણને પ્રોત્સાહન આપે છે. માનવ સેવાના નેતા તરીકે, અમે પ્રદાતા, નોકરીદાતા અને પસંદગીના ભાગીદાર બનવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ.

અમારી દ્રષ્ટિ

અમે જેના માટે પ્રયત્નશીલ છીએ

વિનફેન એવી દુનિયાની કલ્પના કરે છે જ્યાં વિકલાંગ લોકો અથવા જીવનના પડકારો ધરાવતા લોકો પૂર્વગ્રહ અને ભેદભાવથી મુક્ત અને તેમના સમુદાયોમાં સમર્થિત, સંપૂર્ણ અને ઉત્પાદક જીવન જીવે છે.

અમારા મૂલ્યો

સિદ્ધાંતો માર્ગદર્શક

  • ગુણવત્તાયુક્ત સેવાઓ પ્રદાન કરો જે અમે સેવા આપીએ છીએ તે લોકોને સમર્થન અને સશક્તિકરણ પરિવારો તેમના જીવનને સુધારવા માટે
  • સહાયક બનાવો કામનું વાતાવરણ જ્યાં જાણકાર સ્ટાફ અમે સેવા આપતા લોકો માટે પ્રતિબદ્ધ છે
  • નવીનતા, હિમાયત અને સહયોગને પ્રોત્સાહન આપો ભાગીદારી જ્ઞાન અને સેવાઓને આગળ વધારવા માટે
  • અમારા મિશનની સેવામાં નાણાકીય રીતે સ્થિર બનો, અને અમારા ફંડર્સ અને અમે જે લોકોને સમર્થન આપીએ છીએ તેમને મૂલ્ય પ્રદાન કરો

અમારી દ્રષ્ટિ અને અમારો ઇતિહાસ વિનફેનની ટેગલાઇનમાં કેપ્ચર થયેલ છે:

લાઇવ્સ ટુગેધર ટ્રાન્સફોર્મિંગ

Gujarati