માનવ અધિકાર સમિતિઓ

વિનફેન ખાતે, અમે માનીએ છીએ કે અમે ઉત્તમ સેવાઓ પ્રદાન કરીએ છીએ, તે મહત્વનું છે કે અમે જે લોકો સેવા આપીએ છીએ તેમના માનવ અને નાગરિક અધિકારોનું રક્ષણ કરીએ.

To do this, we support eight active Human Rights Committees who continuously monitor our services, activities, trainings, and protocols to ensure that our staff recognize, protect, and promote the rights of the people we serve.

માનવાધિકાર સમિતિઓમાં કુટુંબના સભ્યો, વિનફેન દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલા વ્યાવસાયિકો અને સમુદાયના હિમાયતીઓનો સમાવેશ થાય છે જેઓ વિનફેનની નીતિઓ અને પ્રથાઓની સમીક્ષા કરે છે અને માર્ગદર્શન આપે છે જે અમે સેવા આપીએ છીએ તે લોકોના માનવ અને નાગરિક અધિકારોની ખાતરી કરવા માટે રચાયેલ છે.

વિનફેન માનવ અધિકાર સમિતિમાં જોડાઓ

શું તમે લોકોના માનવીય અને નાગરિક અધિકારોને પ્રોત્સાહન આપવા અને તેનું રક્ષણ કરવા માટે ઉત્કટ છો માનસિક સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિબૌદ્ધિક અને વિકાસલક્ષી વિકલાંગતામગજની ઇજાઓ, અને વર્તન સ્વાસ્થ્ય પડકારો? શું તમે માનવ અધિકારોના રક્ષણમાં સામેલ કાયદાઓ અને પ્રથાઓ વિશે વધુ જાણવામાં રસ ધરાવો છો? શું તમે અમે સેવા આપતા લોકોને મદદ કરવા માટે તમારી કુશળતા અથવા સામાન્ય સમજનો ઉપયોગ કરવાની રીત શોધી રહ્યાં છો? જો એમ હોય, તો અમે તમને વિનફેનની માનવ અધિકાર સમિતિઓમાંની એકમાં જોડાવા માટે પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ.

અમારી માનવ અધિકાર સમિતિઓ વિનફેનને સલાહ આપે છે કારણ કે અમે માનવ અધિકારોનું રક્ષણ કરી રહ્યા છીએ તેની ખાતરી કરવા માટે અમે નીતિઓ વિકસાવીએ છીએ અને પ્રથાઓ લાગુ કરીએ છીએ. સમિતિઓને વિનફેન પ્રાદેશિક નિર્દેશકો દ્વારા સુવિધા આપવામાં આવે છે, પરંતુ વિવિધ પૃષ્ઠભૂમિ અને કુશળતા ધરાવતા સ્વયંસેવકો દ્વારા સ્ટાફ બનાવવામાં આવે છે. સમિતિના સભ્યો અમે સેવા આપીએ છીએ તેવા લોકો, તેમના પરિવારના સભ્યો, વાલીઓ અને વકીલોનો સમાવેશ કરી શકે છે. અમે ચિકિત્સકો, નર્સો, મનોવૈજ્ઞાનિકો, માસ્ટર્સ લેવલના પ્રેક્ટિશનર્સ, એટર્ની, પેરાલીગલ અથવા કાયદાના વિદ્યાર્થીઓને પણ જોડાવા માટે પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ. કોઈપણ સમિતિના સભ્યને વિનફેન સાથે વહીવટી અથવા નાણાકીય જોડાણ રાખવાની મંજૂરી નથી. સમિતિઓ વર્ષમાં ચાર વખત લગભગ બે કલાક માટે મળે છે.

વિગતવાર માહિતી માટે, વિનફેન માનવ અધિકાર સમિતિના સભ્યો પર આ માર્ગદર્શિકા ડાઉનલોડ કરો ભૂમિકાઓ અને જવાબદારીઓ.

Vinfen has five Human Rights Committees that protect the human and civil rights of people who receive mental health services in:

  • મેટ્રો બોસ્ટન

  • કેમ્બ્રિજ/સોમરવિલે

  • ઉત્તરપૂર્વ વિસ્તાર (લોરેન્સમાં મળે છે)

  • પ્લાયમાઉથ

  • કેપ કૉડ (હયાનિસમાં મળે છે)

વિનફેન પાસે ત્રણ માનવ અધિકાર સમિતિઓ પણ છે જે બૌદ્ધિક અને વિકાસલક્ષી વિકલાંગતા અને મગજની ઈજાની સેવાઓ મેળવનાર વ્યક્તિઓના માનવ અને નાગરિક અધિકારોનું રક્ષણ કરે છે:

  • મેટ્રો બોસ્ટન (કેમ્બ્રિજમાં મળે છે)

  • નોર્થ શોર (પીબોડીમાં મળે છે)

  • સાઉથ શોર (વેમાઉથમાં મળે છે)

વધુ માહિતી માટે અથવા વિનફેન માનવ અધિકાર સમિતિમાં જોડાવા માટે, કૃપા કરીને રોસાના બેટસનનો 617-441-1784 અથવા [email protected] પર સંપર્ક કરો.

Gujarati