Maraming paraan para suportahan si Vinfen. Bagama't pinahahalagahan namin ang iyong mga donasyon sa pamamagitan ng tseke o credit card, mayroong iba't ibang natatanging paraan upang maging bahagi ng mga pagsisikap ni Vinfen na baguhin ang mga buhay.

Upang makipag-usap sa isang tao tungkol sa paggawa ng donasyon na mababawas sa buwis kay Vinfen, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa 617-441-1736 o [email protected].

Sa ngalan ng mga taong pinaglilingkuran ni Vinfen, nagpapasalamat kami sa iyong bukas-palad na suporta.

Mga Regalo ng Mga Pamana, Stock o Securities, o Planong Pagbibigay

Mga Regalo sa Pagpupugay bilang Karangalan o Mga Regalo sa Alaala

Mga Katugmang Regalo

Mga Pakikipagsosyo sa Korporasyon

Mga Sponsorship ng Mga Espesyal na Kaganapan at Programa

Mga In-kind na Donasyon

Donasyon ng Sasakyan

MAG-DONATE SA PAMAMAGITAN NG KOREO

Mangyaring bayaran ang mga tseke sa "Vinfen Corporation" at ipadala sa:

Vinfen
Departamento ng pag-unlad
950 Cambridge Street
Cambridge, MA 02141

MAG-DONATE SA PAMAMAGITAN NG TELEPONO

Tumatanggap ang Vinfen ng MasterCard, Visa, American Express at Discover.

Upang mag-donate sa pamamagitan ng telepono gamit ang iyong credit card, mangyaring tumawag
617-441-1736 para makipag-usap sa isang miyembro ng ating Development Department.

MAG-DONATE ONLINE

Gumawa ng regalo online – mabilis at madali ito.

Mag-click dito para ma-access ang aming secure na pahina ng donasyon.

MGA TANONG?

Upang makipag-usap sa isang tao tungkol sa paggawa ng donasyon na mababawas sa buwis kay Vinfen, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa 617-441-1736 o [email protected].

Sa ngalan ng mga taong pinaglilingkuran ni Vinfen, nagpapasalamat kami sa iyong bukas-palad na suporta.


Ang isang kopya ng IRS Form 990 ni Vinfen ay makukuha sa: www.guidestar.org


Ang Vinfen ay isang 501(c) (3) nonprofit na organisasyon.


Numero ng ID ng buwis
04-2632219


 

Tagalog