Có nhiều cách để hỗ trợ Vinfen. Mặc dù chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của bạn bằng séc hoặc thẻ tín dụng, nhưng có rất nhiều cách độc đáo để tham gia vào nỗ lực thay đổi cuộc sống của Vinfen.

Để nói chuyện với ai đó về việc đóng góp được khấu trừ thuế cho Vinfen, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 617-441-1736 hoặc [email protected].

Thay mặt những người mà Vinfen phục vụ, chúng tôi cảm ơn sự hỗ trợ hào phóng của bạn.

Quà tặng di sản, cổ phiếu hoặc chứng khoán, hoặc quà tặng theo kế hoạch

Tribute Gifts in Honor or Gifts in Memory

quà tặng phù hợp

quan hệ đối tác doanh nghiệp

Tài trợ cho các sự kiện và chương trình đặc biệt

Đóng góp bằng hiện vật

tặng xe

ĐÓNG GÓP QUA THƯ

Vui lòng thanh toán séc cho “Vinfen Corporation” và gửi thư tới:

Vinfen
Bộ phận phát triển
950 đường Cambridge
Cambridge, MA 02141

QUAY QUA ĐIỆN THOẠI

Vinfen chấp nhận MasterCard, Visa, American Express và Discover.

Để quyên góp qua điện thoại bằng thẻ tín dụng của bạn, vui lòng gọi
617-441-1736 để nói chuyện với một thành viên của Bộ phận Phát triển của chúng tôi.

ĐÓNG GÓP TRỰC TUYẾN

Làm một món quà trực tuyến – thật nhanh chóng và dễ dàng.

Nhấp vào đây để truy cập trang quyên góp an toàn của chúng tôi.

CÂU HỎI?

Để nói chuyện với ai đó về việc đóng góp được khấu trừ thuế cho Vinfen, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 617-441-1736 hoặc [email protected].

Thay mặt những người mà Vinfen phục vụ, chúng tôi cảm ơn sự hỗ trợ hào phóng của bạn.


Bản sao Mẫu IRS 990 của Vinfen có sẵn tại: www.guidestar.org


Vinfen là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3).


Mã số thuế
04-2632219


 

Vietnamese