ព្រឹត្តិការណ៍ នៅក្នុង Vinfen

ព្រឹត្តិការណ៍នៅ Vinfen បង្កប់នូវគុណតម្លៃ និងបេសកកម្មរបស់យើងក្នុងការកែប្រែជីវិតជាមួយគ្នា។ ព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗមានគោលបំណង ឬគំនិតផ្តួចផ្តើមតែមួយគត់ ដែលបុគ្គលិករបស់យើង មនុស្សដែលយើងបម្រើ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ ដៃគូសហគមន៍ និងអ្នកគាំទ្រត្រូវបានប្រារព្ធ មូលនិធិសំខាន់ៗត្រូវបានរៃអង្គាស ហើយវេទិកាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹង និងធនធាន ដើម្បីបម្រើសហគមន៍របស់យើងឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

Vinfen រៀបចំកម្មវិធីជាច្រើននៅលើមូលដ្ឋានប្រចាំឆ្នាំ។ វីនហ្វិន ការប្រារព្ធពិធីនៃភាពជាដៃគូគ្រួសារ ផ្តល់កិត្តិយសដល់មនុស្សមិនគួរឱ្យជឿដែលយើងបម្រើ និងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងសហគមន៍ Vinfen ។ របស់យើង។ មហោស្រពភាពយន្តចលនារូបភាព ប្រើប្រាស់ថាមពលនៃខ្សែភាពយន្ត ដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កសាងសហគមន៍ដោយឥតគិតថ្លៃ ដែលលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ជំរុញការសន្ទនាសំខាន់ៗ និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរើសអើង និងការរើសអើងដែលជារឿយៗប្រឈមមុខដោយមនុស្សដែលយើងបម្រើ ក៏ដូចជាសហគមន៍សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងពិការភាពផងដែរ។ វីនហ្វិន រត់-4-ជីវិត ដើរតួជាអ្នករៃអង្គាសថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ដែលការបរិច្ចាគជួយដល់សុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សដែលយើងបម្រើ។ និង Vinfen បច្ចេកវិទ្យាច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងសន្និសិទសុខភាពអាកប្បកិរិយា បង្កើតវេទិកាអប់រំមួយដែលការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងការរួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តត្រូវបានប្រារព្ធ។

ព្រឹត្តិការណ៍នាពេលខាងមុខ

Servicios Mensuales de Apoyo Familiar: Grupo de Apoyo Familiar Virtual

Servicios Mensuales de Apoyo Familiar: Grupo de Apoyo Familiar Virtual

Centro de Apoyo a la Familia Únase a los Servicios de apoyo ធ្លាប់ស្គាល់ (FSS) de Vinfen el tercer lunes de cada mes para un NUEVO grupo de apoyo virtual para… បន្តអាន Servicios Mensuales de Apoyo Familiar: Grupo de Apoyo Familiar Virtual

Khmer