Wydarzenia w Vinfen

Wydarzenia w Vinfen odzwierciedlają nasze wartości i misję wspólnej zmiany życia. Każde wydarzenie ma wyjątkowy cel lub inicjatywę, podczas której nasi pracownicy, ludzie, którym służymy i ich rodziny, partnerzy społeczności i osoby wspierające są celebrowani, zbierane są niezbędne fundusze i tworzone są platformy w celu zwiększenia świadomości i zasobów, aby lepiej służyć naszej społeczności.

Vinfen co roku organizuje szereg imprez. Vinfena Święto Rodzinnych Partnerstw honoruje niesamowitych ludzi, którym służymy i członków ich rodzin w społeczności Vinfen. Nasz Festiwal Filmowy Ruchome Obrazy wykorzystuje moc filmu do zorganizowania bezpłatnego wydarzenia budującego społeczność, które podnosi świadomość, wspiera ważny dialog i walczy z uprzedzeniami i dyskryminacją, z którymi często spotykają się ludzie, którym służymy, a także społeczności zajmujące się zdrowiem psychicznym i niepełnosprawnością. Vinfena Run-4-Life służy jako coroczna zbiórka pieniędzy, podczas której datki wspierają zdrowie i dobre samopoczucie ludzi, którym służymy. I Vinfena Konferencja Innowacyjna technologia w zdrowiu behawioralnym tworzy platformę edukacyjną, na której celebruje się postęp technologiczny i integrację technologii cyfrowej ze zdrowiem psychicznym.

Polish