ZESPÓŁ WYKONAWCZY

W Vinfen wyobrażamy sobie świat, w którym osoby niepełnosprawne lub borykające się z wyzwaniami życiowymi prowadzą pełne, produktywne i wartościowe życie, wolne od uprzedzeń i dyskryminacji, i które są wspierane w osiąganiu osobistych celów w społecznościach, w których chcą żyć.

Nasz zespół wykonawczy wnosi bogactwo różnorodnych doświadczeń i kompetencji, udokumentowane osiągnięcia w zakresie innowacji, wysokiej jakości wyników i zarządzania finansami, a także silne zaangażowanie w wyznawane przez nas wartości.

Naszą rolą jako liderów jest tworzenie kultury zgodnej z naszymi wartościami: wspieranie uczciwości, współczucia, jakości i wizji wśród członków naszego zespołu na wszystkich poziomach organizacji. Konsekwentnie oceniamy i ulepszamy nasze zasady i praktyki, aby mieć pewność, że zatrudniamy troskliwych pracowników, szkolimy ich w zakresie korzystania z najlepszych technik opartych na nauce oraz wspieramy ich w zapewnianiu najskuteczniejszych interwencji tym, którym służymy. Wysoce osobista rola, jaką odgrywają nasi specjaliści ds. bezpośredniej opieki, jest zarówno satysfakcjonująca, jak i wymagająca; tworzymy środowisko, w którym dysponują narzędziami i zasobami, aby odnieść sukces w swojej pracy i pracy z ludźmi, którym służymy.

Aby osiągnąć te cele, jesteśmy zaangażowani jako uczestnicy i pełnimy role przywódcze we wszystkich społecznościach świadczących usługi w zakresie zdrowia behawioralnego i usług dla ludzi, rzeczników i społeczności badawczych, aby pomóc kształtować i czerpać korzyści z ulepszeń całego systemu opieki zdrowotnej i usług dla ludzi.

Aby dowiedzieć się więcej o naszym zespole wykonawczym, kliknij bios poniżej.

Nasz zespół wykonawczy

Jean Yang, MBA

Prezes i Dyrektor Naczelny

Zobacz biografię

Jeanne Russo, mgr

Dyrektor operacyjny

Zobacz biografię

Kim Shellenberger, MBA

Główny Oficer Strategii

Zobacz biografię

Annette Kovamees

Tymczasowy dyrektor finansowy

Zobacz biografię

Peggy Johnson, lekarz medycyny

Naczelny Oficer Medyczny

Zobacz biografię

Joseph F. Gomes, mgr

Starszy wiceprezes ds. usług rozwojowych

Zobacz biografię

Elżbieta Cella, ur

Starszy wiceprezes ds. środowiskowego zdrowia psychicznego

Zobacz biografię

Lauren Falls, LICSW

Wiceprezes behawioralnych usług zdrowotnych

Zobacz biografię

Rob Crane, MS

Wiceprezes i dyrektor wykonawczy Vinfen Connecticut

Zobacz biografię

Jona Burta

Główny Informatyk

Zobacz biografię

Kathy Krysiak, JD

Starszy Wiceprezes ds. Zasobów Ludzkich

Zobacz biografię

dr Madeline Becker

Starszy wiceprezes ds. jakości i zgodności

Zobacz biografię

Don Condie, doktor medycyny

Dyrektor medyczny

Zobacz biografię

Lurleen Gannon, Esq.

Wiceprezes i Główny Radca Prawny

Zobacz biografię

Patricia Cooper, MBA

Wiceprezes ds. Nieruchomości

Zobacz biografię

Julie Banda, MPH

Wiceprezes ds. Komunikacji i Rozwoju

Zobacz biografię

Jean Yang, MBA

Jako prezes i dyrektor generalny Vinfen, Jean Yang odpowiada za ogólny kierunek strategiczny organizacji, zapewniając, że jest ona zgodna z podstawową misją Vinfen i jest skutecznie realizowana poprzez rygorystyczne działania, silny rozwój siły roboczej, wiodące na rynku innowacje i szeroko zakrojoną współpracę z interesariuszami w całym sektorze zdrowia i usług dla ludności.

Pani Yang wnosi dwudziestoletnie doświadczenie w opiece zdrowotnej obejmujące płatnika, świadczeniodawcę i podmioty rządowe. Przed dołączeniem do Vinfen w 2022 roku spędziła pięć lat jako prezes ds. planów publicznych w Point32Health, gdzie kierowała działem firmy, który zapewniał ubezpieczenie zdrowotne ponad 500 000 członków Medicaid i innych członków o niskich dochodach. Doświadczenie pani Yang obejmuje również pełnienie funkcji dyrektora wykonawczego Organizacji Opieki Zintegrowanej (CHICO) bostońskiego szpitala dziecięcego w latach 2015-2017 oraz kierowanie Massachusetts Health Connector Authority w latach 2010-2015, kiedy to kierowała złożonymi działaniami mającymi na celu wdrożenie programu Affordable Care Działaj w całej Rzeczypospolitej.

Jako aktywna liderka polityki zdrowotnej, pani Yang zasiadała w wielu zarządach organizacji opieki zdrowotnej, w tym w Komisji ds. Polityki Zdrowotnej, Komisji ds. Ubezpieczeń Grupowych, Stowarzyszeniu Planów Zdrowotnych stanu Massachusetts oraz partnerach ds. jakości zdrowia stanu Massachusetts.

Pani Yang jest imigrantką z Chin w pierwszym pokoleniu. Uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie biochemii na Uniwersytecie Pekińskim w Chinach oraz tytuł magistra administracji biznesowej w Harvard Business School.

Jeanne Russo, mgr

Jeanne Russo, mgr, ma ponad 30-letnie doświadczenie w dziedzinie zdrowia behawioralnego. Przez ostatnie 25 lat kierowała programami finansowanymi przez Departament Zdrowia Psychicznego (DMH) w Massachusetts. Co najważniejsze, nadzorowała działalność środowiskowego dostawcy usług w zakresie zdrowia psychicznego z siedzibą w Chelsea w stanie Massachusetts; z budżetem operacyjnym w wysokości 30 milionów dolarów, obsługując ponad 2000 osób za pośrednictwem różnych usług. W ciągu ostatnich 15 lat kierowała personelem i programami usług środowiskowych w północno-wschodniej części Vinfen, finansowanych przez DMH; również usługi ambulatoryjne.

W lipcu 2019 roku przeniosła się na stanowisko starszego wiceprezesa ds. zdrowia psychicznego w środowisku lokalnym w Vinfen – zapewniając przywództwo i nadzór operacyjny nad programami i usługami, które wspierają ponad 5000 osób w różnych środowiskach. Opracowała i zaprojektowała usługi środowiskowe w różnych rolach, aby świadczyć usługi i wspierać dorosłych z chorobami psychicznymi, aby mogli żyć i pracować w swoich społecznościach. Obejmują one oparte na wierności modele PACT i ACT oraz zindywidualizowane umieszczanie i wsparcie, a także oparty na wierności model programu Przejścia do Niepodległości.

Pani Russo spędziła większość swojej kariery, koncentrując się na świadczeniu usług ludziom ze społeczności zaniedbanych. Pani Russo spędziła również dziesięć lat w społecznościach Chelsea, Revere, East Boston, Winthrop i Boston, pracując z nowo przybyłymi populacjami 50%, które były głównie Latynosami w Chelsea i East Boston. Opracowała specjalistyczne wsparcie ambulatoryjne, dzienne i pomocowe dla tej społeczności, a także zapewniała bezpośredni nadzór nad południowo-wschodnio-azjatyckim zespołem, który był grupą współpracy składającą się z jej obecnej agencji, Zdrowie psychiczne North SuffolkBostoński Szpital Dziecięcy, I Centrum Dimocka. Zespół ten pracował z imigrantami z Chin, Kambodży i Wietnamu oraz opracował specjalistyczne wsparcie dla tej społeczności, ambulatoryjne i mieszkaniowe. Pani Russo wdrożyła również wyspecjalizowany zespół pomocy, który zapewniał wspierane usługi mieszkaniowe dla osób niesłyszących. Jej ostatni zakres pracy przed kierowaniem Dywizją obejmował północno-wschodnią część stanu Massachusetts w miastach Lawrence, Lowell i Haverhill oraz okolicznych miastach. Te miasta i miasteczka są zróżnicowane zarówno kulturowo, jak i etnicznie, a ona ma doświadczenie w świadczeniu kompetentnych kulturowo usług dla osób dwujęzycznych i dwukulturowych w języku hiszpańskim i khmerskim.

Jeanne uzyskała tytuł Master of Counselling w Assumption College. Opracowała, zaprojektowała i wdrożyła Program Przejścia do Niepodległości (TIP), który służy młodzieży w wieku przejściowym i młodym dorosłym w modelu opartym na sile we współpracy z Hewittem B. Clarkiem, twórcą modelu. Współpracowała z DMH oraz Towarzystwem Przyjaciół i Rodziny Dzieci (obecnie JRI) w celu uzyskania grantu Healthy Transitions Grant znanego jako TyDo przodu – przyznany DMH z r Administracja usług związanych z nadużywaniem substancji i zdrowiem psychicznym (SAMHSA) i zasiadał jako członek Komitetu Międzyagencyjnego doradzającego programowi. Zasiadała również w Komitecie Doradczym Zainteresowanych Stron, który informował o rozwoju społecznościowego systemu zdrowia psychicznego Społecznościowe usługi kliniczne dla dorosłych.

Kim Shellenberger, MBA

Kim Shellenberger, MBA, ma ponad 25 lat doświadczenia w opracowywaniu programów, poprawie zdrowia i integracji systemów opieki dla populacji o niedostatecznym stopniu opieki. Jako dyrektor ds. strategii kieruje ciągłym rozwojem strategii Vinfen, pracami planistycznymi i rozwojem nowych usług.

Współpracując z zespołem Northeastern University, doradzała w obszarach zdrowia populacji i integracji usług społecznych. Była współautorką studia przypadków międzysektorowych wysiłków na rzecz poprawy zdrowia, uwzględniających społeczne uwarunkowania zdrowia.

Przed rozpoczęciem pracy w Vinfen pani Shellenberger pracowała m.in Sojusz Opieki Wspólnoty Narodów, plan opieki zdrowotnej Medicaid-Medicare i sieć świadczenia opieki zdrowotnej, kierując rozwojem i wdrażaniem programu One Care. Karierę w polityce zdrowotnej i rzecznictwie rozpoczęła w krajowej organizacji, Katalizator społeczności. Jej pierwszą pracą była praca jako organizatorka społeczności przy ul Opieka zdrowotna dla wszystkich, organizacji zajmującej się polityką zdrowotną i rzecznictwem, w której obecnie zasiada w Radzie Dyrektorów.

Pani Shellenberger posiada tytuł Master of Business Administration uzyskany na Massachusetts Institute of Technology Szkoła Zarządzania Sloana.

Annette Kovamees

Annette Kovamees jest wiceprezesem ds. przychodów i operacji finansowych i nadzoruje obszary cyklu przychodów, kontroli, zamówień, zobowiązań i listy płac. Dołączyła do Vinfen w sierpniu 2022 roku.

Ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe pani Kovamees obejmuje kierownicze stanowiska w księgowości i finansach w różnych branżach, takich jak oprogramowanie, zarządzana opieka zdrowotna, opieka zdrowotna i ubezpieczenia zdrowotne, sprzedaż internetowa i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Była kontrolerem strategii Beacon Health Strategies (obecnie Beacon Health Options) i wiceprezesem ds. operacji finansowych w Commonwealth Care Alliance.

Pani Kovamees posiada bogate doświadczenie w ciągłym doskonaleniu i usprawnianiu operacji finansowo-księgowych poprzez przegląd procesów oraz wdrażanie (nowych) systemów i procedur. Lubi współpracować w różnych funkcjach, aby znaleźć rozwiązania zarówno dużych, jak i małych problemów.

Pani Kovamees uzyskała tytuł Bachelor of Science w dziedzinie administracji biznesowej i zarządzania strategicznego na Uniwersytecie w Lund w Szwecji.

Peggy Johnson, lekarz medycyny

Jako Chief Medical Officer, dr Peggy Johnson kieruje rozwojem i realizacją strategii klinicznej organizacji, zapewniając, że lokalne programy zdrowia psychicznego i niepełnosprawności Vinfen są przygotowane do dostarczania wysokiej jakości usług skoncentrowanych na klinice i osobie.

Dr Johnson ma rozległe doświadczenie w opiece nad osobami z przewlekłymi chorobami psychicznymi, zarówno w warunkach klinicznych, jak i operacyjnych. Przed dołączeniem do Vinfen pełniła funkcję wiceprezesa i szefa psychiatrii w Commonwealth Care Alliance (CCA), gdzie odgrywała kluczową rolę w kierowaniu strategicznymi inicjatywami mającymi na celu lepsze wspieranie osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Przed podjęciem pracy w Commonwealth Care Alliance przez kilka lat pełniła funkcję wiceprezesa ds. usług psychiatrycznych w Boston Medical Center, największej instytucji bezpieczeństwa w Nowej Anglii. Dr Johnson rozpoczęła swoją karierę jako psychiatra sektora publicznego, koncentrując się na osobach z przewlekłymi i uporczywymi schorzeniami psychicznymi.

Dr Johnson szkolił się w zakresie ogólnej psychiatrii dorosłych w programie rezydencji psychiatrycznej Cambridge Hospital w Harvard Medical School. Posiada tytuł licencjata z University of Houston oraz tytuł doktora medycyny z Baylor College of Medicine. Otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia – w tym nagrodę Marie Feltin, nagrodę NAMI Exemplary Psychiatrist Award oraz nagrodę dla wybitnego psychiatry Massachusetts Psychiatrist Society – i służyła jako wykładowca w wielu instytucjach.

Joseph F. Gomes, mgr

Joseph Gomes, MA, pracuje dla Vinfen od 22 sierpnia 1983 r. Kadencja pana Gomesa w Vinfen obejmowała wszystkie aspekty usług, od obsługi programów mieszkaniowych stanowiących wyzwanie behawioralne, po nadzorowanie zespołów dziennych jako starszy dyrektor ds. obsługi klastra Metro-South Programów Mieszkaniowych i Usług Dziennych Wydziału Usług Rozwojowych. Szkolenie kliniczne i doświadczenie pana Gomesa pomogły nadać kierunek usługom klinicznym w Dziale Usług Rozwojowych.

Pan Gomes ma tytuł magistra w zakresie doradztwa agencji i psychologii edukacyjnej. Przed dołączeniem do Vinfen spędził dwa lata w Providence w stanie Rhode Island, pracując dla firmy Centrum Sędziego Rotenberga, formalnie Behaviour Research Institute, gdzie przeszedł intensywne szkolenie w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania. Pan Gomes jest obecnie starszym wiceprezesem ds. usług rozwojowych i urazów mózgu w Vinfen i nadal dąży do doskonałości klinicznej.

Elżbieta Cella, ur

Elizabeth Cella, MS jest wiceprezesem ds. zintegrowanej opieki i innowacji w Vinfen i przez ostatnie 25 lat zapewniała przywództwo, nadzór kliniczny i rozwój programów dla szerokiej gamy usług i programów w Vinfen.

Pani Cella nadzoruje programy integracji opieki, w tym One Care Health Home, Housing Flexible Services, Behavioural Health Community Partner oraz długoterminowe usługi i modele usług wsparcia Vinfen. Jest również odpowiedzialna za rozwój nowych usług, innowacyjne programy technologiczne i granty, a także badania naukowe finansowane ze środków stanowych i federalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zintegrowanej transformacji opieki zdrowotnej i technologii usprawniających świadczenie usług.

Pani Cella uzyskała tytuł magistra poradnictwa w zakresie rehabilitacji psychiatrycznej na Uniwersytecie Bostońskim.

Lauren Falls, LICSW

Lauren Falls, LICSW, jest wiceprezesem behawioralnych usług zdrowotnych. Kieruje działem zdrowia behawioralnego, w tym przychodniami Vinfen, i jest odpowiedzialna za integrację behawioralnej opieki zdrowotnej w ramach programów Vinfen, jak również z zewnętrznymi usługodawcami.

Pani Falls ma ponad 25 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych zarówno w świecie usługodawców, jak i płatników. Wnosi do Vinfen głęboką wiedzę i zrozumienie wynikające z pracy w różnych środowiskach, w tym w zarządzanych organizacjach opieki i odpowiedzialnych organizacjach opiekuńczych oraz placówkach opieki szpitalnej, ambulatoryjnej i placówkach leczenia uzależnień zajmujących się zdrowiem behawioralnym. Pani Falls ma doświadczenie we wdrażaniu strategii i programów mających na celu poprawę świadczenia opieki zdrowotnej i jej wyników. Mając tak rozległe doświadczenie, pani Falls rozumie, że do opieki należy podchodzić w sposób holistyczny i musi ona uwzględniać bio-psycho-społeczne potrzeby jednostki i jej rodziny oraz że należy uwzględniać medyczne, behawioralne i zdrowotne potrzeby społeczne jednocześnie.

Pani Falls ma tytuł magistra pracy socjalnej z Simmons Szkoła Pracy Socjalnej i jest licencjonowanym niezależnym pracownikiem socjalnym (LICSW).

Rob Crane, MS

Rob Crane, MS, jest wiceprezesem i dyrektorem wykonawczym Vinfen Connecticut. Nadzoruje całość programu Vinfen Connecticut, zarówno w codziennych operacjach, jak iw opracowywaniu i wdrażaniu planów strategicznych dla organizacji.

Kariera pana Crane'a w firmie Vinfen rozpoczęła się ponad 28 lat temu jako pomocnik nocny w Bayview Inn. Od tego czasu poczynił stałe postępy w organizacji w Massachusetts, zanim przeniósł się do Connecticut. Pan Crane był również istotną częścią zespołu, który założył Vinfen CT w 2000 roku. Dwadzieścia lat później Vinfen CT jest renomowanym i szanowanym dostawcą usług Usługi w zakresie niepełnosprawności rozwojowej (DDS) i Departament Zdrowia Psychicznego i Uzależnień (DMHAS).

Pan Crane ma tytuł magistra w dziedzinie zarządzania organizacjami non-profit i filantropii oraz ma rozległe doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi bezdomności i problemów związanych z używaniem substancji.

Jona Burta

Jon Burt dołączył do Vinfen w marcu 2014 r. jako dyrektor ds. technologii informatycznych, w październiku 2014 r. awansował na stanowisko wiceprezesa ds. technologii informatycznych, a następnie na stanowisko dyrektora ds. informatyki w 2017 r. Pan Burt nadzoruje wszystkie aspekty działu technologii informatycznych (IT) w Vinfen, w tym planowanie strategiczne, operacje IT, zarządzanie projektami, zarządzanie dostawcami, obsługa klienta, zarządzanie bazami danych oraz projektowanie/opracowywanie raportów.

Pan Burt rozpoczął pracę w IT w Help Desk, a jego doświadczenie w tej dziedzinie obejmuje zakres od indywidualnego wkładu i kontraktowej pracy technicznej po stanowiska nadzorcze wyższego szczebla. Jego doświadczenie jako pracodawcy obejmuje wiele branż, w tym doradztwo finansowe, tworzenie oprogramowania, produkcję systemów bezpieczeństwa i opiekę zdrowotną. Przed Vinfenem był zatrudniony w Vision Government Solutions Inc, gdzie pełnił zarówno funkcję Dyrektora Operacji Biznesowych, jak i Kierownika Wsparcia Klienta; pełni funkcję wykonawczą z nadzorem nad Providence, operacjami biznesowymi RI, obsługą klienta zewnętrznego w całej firmie i wewnętrznymi funkcjami IT.

Przed wejściem do branży IT pan Burt przez kilka lat pracował w branży IT Marynarka Handlowa Stanów Zjednoczonych jako licencjonowany oficer pokładowy amerykańskiej straży przybrzeżnej pracujący na żaglowcach, zarządzający operacjami na pokładzie, nauczający edukacji morskiej i współpracujący z organizacjami non-profit służącymi młodzieży zagrożonej i młodzieży osądzonej.

Kathy Krysiak, JD

Kathy Krysiak, JD, ma ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, szkoleniach, zgodności i prawie pracy. Po raz pierwszy dołączyła do Vinfen w 2012 roku jako Menedżer ds. Zasobów Ludzkich i szybko awansowała w 2013 r. na Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich. W 2016 roku Pani Krysiak awansowała na stanowisko Wiceprezesa ds. Zasobów Ludzkich, aw 2022 roku została awansowana na stanowisko Starszego Wiceprezesa ds. Zasobów Ludzkich.

Przed podjęciem pracy w Vinfen była kierownikiem ds. zasobów ludzkich w firmie YMCA z Wielkiego Bostonu i Instytut Technologii w MassachusettsKatedra Fizyki. Ponadto Pani Krysiak pełniła funkcję Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Zatrudnienia przy ul Gesmer Updegrove spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, formalnie znany jako Lucash Gesmer & Updegrove LLP, oraz współpracownik w butikowej firmie prawa pracy Coffman Coleman Andrews & Grogan PA.

Pani Krysiak uzyskała zarówno tytuł Bachelor of Arts in American Studies, jak i tytuł Juris Doctor Uniwersytet Georgetown. W Georgetown University Law Center pełniła funkcję redaktora administracyjnego Georgetown Journal of Legal Ethics. Jest członkiem Virginia, Florida i Massachusetts Bar Associations, a także dla Towarzystwo Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Północno-wschodnie Stowarzyszenie Zasobów Ludzkich.

dr Madeline Becker

Dr Madeline Becker jest starszym wiceprezesem ds. jakości i zgodności w Vinfen. Dr Becker zasiada w zespole wykonawczym oraz nadzoruje pracę Działu Jakości i Compliance. Pełni również funkcję Korporacyjnego Specjalisty ds. Zgodności, podlegającego bezpośrednio Radzie Dyrektorów, nadzorującego kwestie związane z przestrzeganiem wszystkich obowiązujących federalnych, stanowych i lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych. Dr Becker pełni funkcję Specjalisty ds. Prywatności w organizacji.

Dr Becker zarządza bieżącymi klinicznymi systemami informacyjnymi, w tym opracowywaniem, raportowaniem, szkoleniami i kieruje działaniami mającymi na celu identyfikację i zakup dodatkowych systemów klinicznych wspierających operacje. Jest odpowiedzialna za kierowanie, kierowanie i nadzór nad Programem Audytu Wewnętrznego, pomagając zapewnić opracowanie i wdrożenie planu audytu oraz zarządzać procesem przeglądu działań badawczych pod kątem odpowiedniego wykorzystania zasobów firmy i zgodności ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami. Dr Becker zapewnia wsparcie analityczne i przywództwo w nowych wysiłkach biznesowych oraz reprezentuje Vinfen, prowadząc i uczestnicząc w zewnętrznych grupach roboczych lub komitetach.

Dr Becker posiada stopień doktora psychologii z Uniwersytet Bostoński oraz prezentował na licznych konferencjach i spotkaniach krajowych i regionalnych.

Don Condie, doktor medycyny

Jako dyrektor medyczny Vinfen, Don Condie, MD zapewnia zdrowie psychiczne i przywództwo medyczne we wszystkich programach Vinfen. Obejmuje to opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie polityki i usług medycznych, zdrowia psychicznego i klinicznego; polepszanie jakości; i działań związanych z zarządzaniem ryzykiem. Pomaga w opracowaniu programu i komunikacji z Biuro Wykonawcze departamentów Zdrowia i Opieki Społecznej, ludzi, którym służy Vinfen, inne instytucje opiekuńcze i specjalistów oraz, w razie potrzeby, całą społeczność.

Dr Condie otrzymał tytuł lekarza od Szkoła Medyczna Uniwersytetu Stanowego Luizjany w 1982r. Trenował m.in Centrum Zdrowia Psychicznego Massachusetts w psychiatrii sądowej dorosłych, dzieci i młodzieży. Dr Condie praktykuje w Massachusetts od 1983 roku. Ma duże doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi z poważnymi zaburzeniami psychicznymi.

Przed rozpoczęciem pracy w Vinfen, dr Condie praktykował w Szpital Ogólny Massachusetts od 23 lat i o godz Wielousługowe centrum Brockton w Oddziale Kryzysowym od ponad 20 lat. On był Departament Zdrowia Psychicznego Massachusetts Psychiatra dziecięcy na obszar południowo-wschodni od 10 lat. Dr Condie jest byłym prezydentem Towarzystwo Psychiatryczne Massachusetts i zasłużony członek tzw Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Lurleen Gannon, Esq.

Lurleen Gannon, Esq. pełni funkcję wiceprezesa i głównego radcy prawnego w firmie Vinfen Corporation i jej podmiotach stowarzyszonych. Pełniąc funkcję głównego radcy prawnego, nadzoruje wszystkie kwestie prawne Vinfen, w tym umowy, spory sądowe, doradztwo w zakresie prawa pracy, fuzje i przejęcia, ład korporacyjny i zarządzanie ryzykiem.

Przed Vinfenem Lurleen była pierwszym zastępcą radcy prawnego ds Zarząd Transportu Zatoki Massachusetts, gdzie doradzała starszym liderom MBTA i MassDOT w szerokim zakresie kwestii prawnych i biznesowych. Przed MBTA Lurleen przez wiele lat prowadziła prywatną praktykę jako prawnik w sprawach handlowych Conna Kavanaugha w Bostonie. Lurleen obecnie służy jako przewodnicząca Kobieca Izba Adwokacka w Massachusetts (WBA) In-House Counsel Committee, a także jest członkiem Komisji Nagród i Uznań WBA. Jest także byłym prezesem i członkiem zarządu WBA, byłym członkiem zarządu Boston College Law School Alumni Association oraz byłym członkiem zarządu Młodzi widzowie z Massachusetts. Jest także częstym prelegentem na tematy interesujące doradców wewnętrznych i innych pracowników służby zdrowia.

Lurleen uzyskała tytuł Bachelor of Arts (z wyróżnieniem) w dziedzinie psychologii na Queen's University w Kingston, Ontario, Kanada w 1999 r. Szkoła Prawa Boston College w Newton w stanie Massachusetts w 2002 roku.

Patricia Cooper, MBA

Pat Cooper, MBA, jest wiceprezesem ds. nieruchomości w firmie Vinfen. W tej roli jest odpowiedzialna za planowanie i kierowanie wszystkimi działaniami związanymi z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, tanimi mieszkaniami, wynajmem, budową i zarządzaniem obiektami dla organizacji.

Pani Cooper wnosi do swojej roli w Vinfen 35-letnie doświadczenie w branży nieruchomości, nadzorując portfolio ponad 500 lokalizacji mieszkalnych i komercyjnych. Jej doświadczenie obejmuje stanowiska kierownicze w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, mieszkaniowymi, przemysłowymi i handlowymi. Przed dołączeniem do Vinfen pani Cooper pełniła funkcję wiceprezesa ds Firma Trammell Crow oraz Senior Manager ds. Zarządzania Nieruchomościami i Wynajmu w Uniwersytet Harwardzki.

Pani Cooper uzyskał tytuł Master of Business Administration z Simmons Szkoła Zarządzania. Jest licencjonowanym Pośrednikiem w Obrocie Nieruchomościami i aktywnym członkiem ZAŁOGA Boston (Kobiety z branży nieruchomości komercyjnych).

Julie Banda, MPH

Jako wiceprezes ds. komunikacji i rozwoju w Vinfen, Julie Banda, MPH, jest odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie strategicznych planów marketingowych w celu komunikowania misji, wizji, celów, inicjatyw i osiągnięć firmy; dalsza widoczność firmy; podniesienie świadomości; i napędzać zbiórkę pieniędzy. Nadzoruje tożsamość marki firmy oraz określa wizję i strategię redakcyjną dla stron internetowych Vinfen, kanałów mediów społecznościowych, wydarzeń specjalnych, biuletynów, marketingu drukowanego i e-mailowego, komunikatów prasowych, punktów rozmów, scenariuszy wideo, apeli o zbieranie funduszy, komunikacji z darczyńcami, podziękowań i reklam .

Pani Banda przychodzi do nas z ponad 20-letnim doświadczeniem w marketingu, strategii marki, badaniach, opracowywaniu programów i zarządzaniu w sektorze zdrowia publicznego. Przed dołączeniem do Vinfen, Pani Banda pełniła funkcję Dyrektora ds. Strategii Marki i Badań w firmie WIĘCEJ Reklama i pełnił role m.in efekt precyzjiZasoby zdrowotne w działaniu, I Instytut Technologii w Massachusetts.

Pani Banda posiada tytuł magistra zdrowia publicznego ze specjalizacją w naukach społecznych i behawioralnych Uniwersytet Bostoński.

pl_PLPolish