ZARZĄD

Prowadzenie Vinfen w celu wypełnienia jego misja i wartości podczas gdy zarządzanie najwyższymi standardami jakości i zarządzania finansami rozpoczyna się od zarządzania przez Radę Dyrektorów. Vinfen ma historię silnej i skutecznej Rady wolontariuszy, którzy są oddani i zdolni do kierowania ogólnym kursem firmy.

Rada Dyrektorów zapewnia skuteczne planowanie, wdrażanie i monitorowanie naszych programów i usług, a także naszą odpowiedzialność finansową wobec firmy i ogółu społeczeństwa. Rada pracuje nad zapewnieniem, że zasoby są przydzielane, zarządzane i mają odpowiedni nadzór w całej naszej organizacji, tak aby Vinfen spełniał najwyższe standardy jakości, etyki, zgodności i zarządzania finansami.

PRZEWODNICZĄCY

 • Philip A. Mason, PhD

URZĘDNIK

 • C. Allena Ashleya

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

  • Ipek Demirsoy, MBA
  • Jean Yang, MBA
  • Maren Batalden, MD, MPH
  • Padmaja Raman, MA
  • Paul Zintl, MPA, MDiv
Polish