USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

W Vinfen zapewniamy szeroką gamę innowacyjnych usług środowiskowych i ambulatoryjnych, których celem jest pomoc osobom z wyzwaniami związanymi ze zdrowiem psychicznym i używaniem substancji. Opieramy się na mocnych stronach każdej osoby, aby poprawić jej zdolność do odniesienia sukcesu i powrotu do zdrowia. Dowiedz się więcej o naszych usługach zorientowanych na osobę poniżej.

SPOŁECZNE USŁUGI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Nasz osiedle mieszkaniowe, Klub, sięgać dalej niż ktoś coś (Społeczne usługi kliniczne dla dorosłych, Program asertywnego leczenia społeczności, Program wsparcia społeczności), młodzież i młody dorosły, zatrudnienie, rówieśnik, I mieszkaniowych i bezdomnych usługi pomagają osobom z problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym i używaniem substancji psychoaktywnych odzyskać zdrowie oraz z powodzeniem żyć i pracować w społeczności.

UCZ SIĘ WIĘCEJ

ZDROWIE BEHAWIORALNE USŁUGI Ambulatoryjne

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie zdrowia behawioralnego oparte na dowodach. Interwencje i usługi są dostosowane do Twoich potrzeb i obejmują ocenę i ewaluację, terapię indywidualną, rodzinną i/lub grupową, konsultacje, testy psychologiczne, poradnictwo w zakresie używania substancji psychoaktywnych, zarządzanie zachowaniem i zarządzanie lekami.

UCZ SIĘ WIĘCEJ

SŁUŻBY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Oprócz pilnych i rutynowych usług ambulatoryjnych, Community Behavioural Health Centre (CBHC) w Vinfen zapewnia całodobową, całodobową ocenę i ocenę zdrowia psychicznego i używania substancji dzieciom, młodzieży i dorosłym w kryzysie lub potrzebującym wsparcia.

UCZ SIĘ WIĘCEJ

USŁUGI KOORDYNACJI OPIEKI

Nasze interdyscyplinarne zespoły koordynujące opiekę wspierają osoby z niestabilnymi warunkami mieszkaniowymi lub brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, organizując usługi w domu (np. pielęgniarstwo lub prowadzenie domu), łącząc osoby z usługami dla osób uzależnionych, identyfikując dostawców usług medycznych lub behawioralnych, planując wizyty zdrowotne i organizując transport do tych osób spotkania i coaching zdrowia i dobrego samopoczucia.

UCZ SIĘ WIĘCEJ

SZTUKA Z BRAMY

Vinfen's Gateway Arts to znane w kraju i na świecie centrum sztuki studyjnej, które zapewnia programy ukierunkowane na rozwój zawodowy dla ponad 100 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną lub rozwojową, osób z zaburzeniami spektrum, urazami mózgu oraz osób głuchoniewidomych.

UCZ SIĘ WIĘCEJ
Polish