ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εδώ στη Vinfen, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων υπηρεσιών που βασίζονται στην κοινότητα και των εξωτερικών ασθενών που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και χρήσης ουσιών. Οικοδομούμε στις δυνάμεις του κάθε ατόμου για να βελτιώσουμε τις ικανότητές του/της για να πετύχει και να ανακάμψει. Μάθετε περισσότερα για τις προσωποκεντρικές υπηρεσίες μας παρακάτω.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Μας κατοικητικός, Λέσχη, ξεπερνώ (Κλινικές Υπηρεσίες Κοινότητας Ενηλίκων, Πρόγραμμα Δυναμικής Κοινοτικής Θεραπείας, Πρόγραμμα Κοινοτικής Υποστήριξης), νεολαίας και νεαρών ενηλίκων, εργασία, συνομήλικος, και στέγαση και άστεγοι οι υπηρεσίες βοηθούν τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και χρήσης ουσιών να ανακτήσουν την υγεία τους και να ζουν και να εργάζονται με επιτυχία στην κοινότητα.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΩΝ ΙΑΤΡΩΩΝ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμπεριφορικής υγείας βασισμένες σε στοιχεία. Οι παρεμβάσεις και οι υπηρεσίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας και περιλαμβάνουν αξιολόγηση και αξιολόγηση, ατομική, οικογενειακή ή/και ομαδική θεραπεία, διαβούλευση, ψυχολογικό τεστ, συμβουλευτική χρήσης ουσιών, διαχείριση συμπεριφοράς και διαχείριση φαρμάκων.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Εκτός από τις επείγουσες και τακτικές υπηρεσίες εξωτερικών ασθενών, το Κοινοτικό Κέντρο Υγείας Συμπεριφοράς (CBHC) της Vinfen παρέχει όλο το εικοσιτετράωρο, 24/7, αξιολόγηση και αξιολόγηση ψυχικής υγείας και χρήσης ουσιών σε παιδιά, νέους και ενήλικες που βρίσκονται σε κρίση ή χρειάζονται υποστήριξη.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Οι ομάδες συντονισμού διεπιστημονικής φροντίδας μας υποστηρίζουν άτομα με ασταθή στέγαση ή επισιτιστική ανασφάλεια, μεριμνώντας για υπηρεσίες στο σπίτι (π.χ. νοσηλεία ή οικιακή φροντίδα), συνδέοντας άτομα με υπηρεσίες απεξάρτησης, εντοπίζοντας ιατρικούς παρόχους ή παρόχους υγείας συμπεριφοράς, προγραμματίζοντας ραντεβού υγείας και οργανώνοντας μεταφορά σε αυτούς ραντεβού και καθοδήγηση υγείας και ευεξίας.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

GATEWAY ARTS

Το Vinfen's Gateway Arts είναι ένα εθνικά και διεθνώς γνωστό κέντρο τέχνης στούντιο που παρέχει προγραμματισμό προσανατολισμένο στην επαγγελματική ανάπτυξη σε περισσότερους από 100 ενήλικες με νοητικές ή αναπτυξιακές αναπηρίες, άτομα με διαταραχές φάσματος, εγκεφαλικές κακώσεις και κωφούς και τυφλούς.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Greek