Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Vinfen μεταμορφώνει τις ζωές χτίζοντας την ικανότητα ατόμων, οικογενειών, οργανισμών και κοινοτήτων να μαθαίνουν, να ευδοκιμούν και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Οι υπηρεσίες και η συνηγορία μας προωθούν την ανάκαμψη, την ανθεκτικότητα, την εξοικείωση και την αυτοδιάθεση των ανθρώπων που εξυπηρετούμε. Ως ηγέτης στις ανθρώπινες υπηρεσίες, προσπαθούμε να είμαστε ο πάροχος, ο εργοδότης και ο συνεργάτης της επιλογής μας.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ

Η Vinfen οραματίζεται έναν κόσμο όπου τα άτομα με αναπηρίες ή οι προκλήσεις της ζωής ζουν πλήρη και παραγωγική ζωή, απαλλαγμένα από προκαταλήψεις και διακρίσεις και με υποστήριξη στις κοινότητές τους.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

ΚΑΘΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

  • Παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν και ενδυναμώνουν τους ανθρώπους που εξυπηρετούμε και τους οικογένειες να βελτιώσουν τη ζωή τους
  • Δημιουργήστε ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον όπου το έμπειρο προσωπικό είναι αφοσιωμένο στους ανθρώπους που εξυπηρετούμε
  • Προώθηση της καινοτομίας, της υπεράσπισης και της συνεργασίας συνεταιρισμός για την προώθηση της γνώσης και των υπηρεσιών
  • Να είμαστε οικονομικά σταθεροί στην υπηρεσία της αποστολής μας και να προσφέρουμε αξία στους χρηματοδότες μας και στους ανθρώπους που υποστηρίζουμε

Το όραμά μας και η ιστορία μας αποτυπώνονται στο tagline του Vinfen:

Μεταμορφώνοντας Ζωές Μαζί

Greek