MGA KOMITE NG HUMAN RIGHTS

Sa Vinfen, naniniwala kami na habang nagbibigay kami ng mahusay na serbisyo, mahalagang pangalagaan namin ang mga karapatang pantao at sibil ng mga taong pinaglilingkuran namin.

To do this, we support eight active Human Rights Committees who continuously monitor our services, activities, trainings, and protocols to ensure that our staff recognize, protect, and promote the rights of the people we serve.

Kasama sa Human Rights Committee ang mga miyembro ng pamilya, mga propesyonal na hindi nagtatrabaho sa Vinfen, at mga tagapagtaguyod ng komunidad na nagrerepaso at nagbibigay ng patnubay sa mga patakaran at gawi ni Vinfen na idinisenyo upang matiyak ang mga karapatang pantao at sibil ng mga taong pinaglilingkuran natin.

SUMALI SA VINFEN HUMAN RIGHTS COMMITTEE

Mayroon ka bang hilig sa pagtataguyod at pagprotekta sa mga karapatang pantao at sibil ng mga taong may mga kondisyon sa kalusugan ng isipmga kapansanan sa intelektwal at pag-unladmga pinsala sa utak, at mga hamon sa kalusugan ng pag-uugali? Interesado ka bang matuto nang higit pa tungkol sa mga batas at gawi na kasangkot sa pagprotekta sa mga karapatang pantao? Naghahanap ka ba ng paraan para magamit ang iyong kadalubhasaan o sentido komun para tulungan ang mga taong pinaglilingkuran namin? Kung gayon, hinihikayat ka naming sumali sa isa sa mga Human Rights Committee ni Vinfen.

Pinapayuhan ng aming mga Human Rights Committee si Vinfen habang gumagawa kami ng mga patakaran at nagpapatupad ng mga kasanayan upang matiyak na pinoprotektahan namin ang mga karapatang pantao. Ang mga komite ay pinangangasiwaan ng mga Direktor ng Rehiyon ng Vinfen, ngunit may kawani ng mga boluntaryo na may iba't ibang background at kadalubhasaan. Maaaring kabilang sa mga miyembro ng komite ang mga taong pinaglilingkuran natin, mga miyembro ng kanilang pamilya, tagapag-alaga, at tagapagtaguyod. Hinihikayat din namin ang mga doktor, nars, psychologist, masters level practitioner, abogado, paralegal, o law student na sumali. Walang miyembro ng komite ang pinapayagan na magkaroon ng administratibo o pinansyal na koneksyon sa Vinfen. Ang mga komite ay nagpupulong apat na beses sa isang taon para sa humigit-kumulang dalawang oras.

Para sa detalyadong impormasyon, i-download ang gabay na ito sa Vinfen Human Rights Committee Members Mga Tungkulin at Pananagutan.

Vinfen has five Human Rights Committees that protect the human and civil rights of people who receive mental health services in:

  • Metro Boston

  • Cambridge/Somerville

  • Northeast Area (nagkikita sa Lawrence)

  • Plymouth

  • Cape Cod (nagkikita sa Hyannis)

Ang Vinfen ay mayroon ding tatlong Human Rights Committee na nagpoprotekta sa mga karapatang pantao at sibil ng mga indibidwal na tumatanggap ng Intellectual and Developmental Disability at Brain Injury Services sa:

  • Metro Boston (nagkikita sa Cambridge)

  • North Shore (nagkikita sa Peabody)

  • South Shore (nagkikita sa Weymouth)

Para sa karagdagang impormasyon o sumali sa isang Vinfen Human Rights Committee, mangyaring makipag-ugnayan kay Rossana Batson sa 617-441-1784 o [email protected].

Tagalog