វាទាំងអស់អំពីភាពងាយស្រួល និងភាពបត់បែន

គ្លីនិកសុខភាពក្រៅប្រព័ន្ធ

Vinfen សុខភាពអាកប្បកិរិយា takes a person-centered approach and prioritizes getting people what they need when they need it. Our dedicated staff and clinicians work with people, using evidence-based practices, on a broad range of issues including anxiety, depression, panic disorders, child and family concerns, school or employment-related challenges, domestic violence, stress management, substance use concerns, and trauma. We provide a variety of outpatient services for adults, families, and children (ages 4-18).

24-HOUR CRISIS LINE: 866-388-2242
ឬ ៩៧៨-៦៧៤-៦៧៤៤

ប្រសិនបើអ្នក ឬនរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់កំពុងជួបប្រទះវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្ត ឬការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន សូមទាក់ទងក្រុមសេវាអន្តរាគមន៍វិបត្តិដែលមានមូលដ្ឋានរបស់យើង។

FLEXIBLE SERVICE OPTIONS

  In-person, telehealth, and community-based appointments

  ការណាត់ជួបសុខភាពតាមទូរស័ព្ទនៅចុងសប្តាហ៍ និងក្រោយម៉ោងមានតាមការស្នើសុំ

  គ្រូពេទ្យអាចហៅទូរសព្ទបានក្រោយម៉ោង

  ការចូលប្រើនៅថ្ងៃតែមួយទៅកាន់គ្រូពេទ្យឯកទេសរបស់យើងម្នាក់

  គ្លីនិករបស់យើងគឺបើកចំហសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts មិនថាអ្នករស់នៅទីណានោះទេ។

របៀបចូលប្រើសេវាកម្ម

Vinfen offers routine, urgent, or crisis intervention services for people experiencing mental health or substance use challenges.

កំណត់ពេលណាត់ជួប ឬធ្វើការបញ្ជូនបន្តដោយទូរស័ព្ទទៅលេខ 866-388-2242 ឬ 978-674-6744។ សម្រាប់បញ្ហាមិនបន្ទាន់ អ្នកក៏អាចផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងតាមរយៈ [email protected].

PAYMENT OPTIONS

Vinfen ទទួលយកផែនការធានារ៉ាប់រងភាគច្រើន។ យើងក៏មានកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃ Sliding Fee Discount សម្រាប់អតិថិជនដែលមិនមានធានារ៉ាប់រងមិនអាចបង់ថ្លៃសេវាដោយផ្អែកលើចំណូល និងទំហំគ្រួសារ។ ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃថ្លៃសេវា សូមផ្ញើមកវិញ កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃថ្លៃសេវារអិល ដោយផ្ទាល់ឬតាមរយៈអ៊ីមែល [email protected].

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល មាត្រដ្ឋានកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃថ្លៃសេវារអិល, ឬទូរស័ព្ទមកយើង ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃថ្លៃសេវា ការជ្រើសរើសការទូទាត់របស់អ្នក ឬប្រភេទធានារ៉ាប់រង និងការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក។

No one will be denied access to services due to inability to pay.

ទីតាំងគ្លីនិកក្រៅមន្ទីរពេទ្យ

Vinfen Behavioral Health Lawrence

439 South Union Street, #207 
Lawrence, Massachusetts 01843
បើកថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ៖ 9:00 ព្រឹក - 5:00 ល្ងាច

866-388-2242
ឬ ៩៧៨-៦៧៤-៦៧៤៤
[email protected]

* លាបមុខ UOP មាននៅគ្លីនិកឡូវែលរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ។ Telehealth UOP អាចរកបានតាមតម្រូវការ និងនៅពេលដែលចាត់ទុកថាសមរម្យ។

Vinfen Behavioral Health Lowell

ផ្លូវ 40 ព្រះវិហារ 
Lowell, Massachusetts 01852
បើកពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ៖ 8:00 ព្រឹក ដល់ 8:00 យប់
ថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ៖ 9:00 ព្រឹក - 5:00 ល្ងាច

866-388-2242
ឬ ៩៧៨-៦៧៤-៦៧៤៤
[email protected]

Now a licensed BSAS Provider

BASAS Logo BR

* លាបមុខ UOP មាននៅគ្លីនិកឡូវែលរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ។ Telehealth UOP អាចរកបានតាមតម្រូវការ និងនៅពេលដែលចាត់ទុកថាសមរម្យ។

Khmer