LUPON NG MGA DIREKTOR

Ginagabayan si Vinfen upang matupad ito misyon at pagpapahalaga habang ang pamamahala sa pinakamataas na pamantayan ng kalidad at pangangasiwa sa pananalapi ay nagsisimula sa pamamahala ng Lupon ng mga Direktor. Ang Vinfen ay may kasaysayan ng isang malakas at epektibong Lupon ng mga boluntaryo na may dedikasyon at kapasidad na pangasiwaan ang pangkalahatang kurso ng kumpanya.

Tinitiyak ng Lupon ng mga Direktor ang epektibong pagpaplano, pagpapatupad, at pagsubaybay sa ating mga programa at serbisyo, at sa ating mga pananagutan sa pananalapi sa kumpanya at sa pangkalahatang publiko. Ang Lupon ay gumagawa upang matiyak na ang mga mapagkukunan ay inilalaan, pinamamahalaan, at wastong pangangasiwa ay nasa lugar sa kabuuan ng aming organisasyon upang maabot ni Vinfen ang pinakamataas na pamantayan ng kalidad, etika, pagsunod, at pangangasiwa sa pananalapi.

CHAIRPERSON

 • Philip A. Mason, PhD

KLERK

 • C. Allen Ashley

MGA MIYEMBRO NG LUPON

  • Ipek Demirsoy, MBA
  • Jean Yang, MBA
  • Maren Batalden, MD, MPH
  • Padmaja Raman, MA
  • Paul Zintl, MPA, MDiv
Tagalog