Κάντε δωρεά στη Vinfen

Η Vinfen σας ευχαριστεί που αλλάξατε τις ζωές μαζί.

Οι δωρεές σας επιτρέπουν στη Vinfen να δημιουργεί και να βελτιώνει πρωτοβουλίες υγείας και ευεξίας, να αναπτύσσει οικογενειακές και κοινοτικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και πόρους, να παρέχει ψυχαγωγικές δραστηριότητες και εμπειρίες και να προωθεί καινοτόμες προσεγγίσεις και βέλτιστες πρακτικές για άτομα με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίεςκαταστάσεις ψυχικής υγείαςεγκεφαλικές κακώσεις, και συμπεριφορικές προκλήσεις υγείας.

Greek