ΔΩΡΕΙΣ ΣΤΗ VINFEN

Η Vinfen σας ευχαριστεί που αλλάξατε τις ζωές μαζί.

Οι δωρεές σας επιτρέπουν στη Vinfen να δημιουργεί και να βελτιώνει πρωτοβουλίες υγείας και ευεξίας, να αναπτύσσει οικογενειακές και κοινοτικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και πόρους, να παρέχει ψυχαγωγικές και εμπλουτιστικές δραστηριότητες και εμπειρίες και να προωθεί καινοτόμες προσεγγίσεις και βέλτιστες πρακτικές για άτομα με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες, καταστάσεις ψυχικής υγείας, εγκεφαλικές κακώσεις, και συμπεριφορικές προκλήσεις υγείας.

IStock 507147818