ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ VINFEN

Στη Vinfen, επιδιώκουμε ενεργά να οικοδομήσουμε στρατηγικές συνεργασίες και συμμαχίες με κορυφαίους ειδικούς στον τομέα της υγείας και των ανθρώπινων υπηρεσιών και άλλους κλάδους για να προωθήσουμε την αποστολή μας.

Η Vinfen θεωρείται πρότυπο αριστείας στην υγεία και τις ανθρώπινες υπηρεσίες. Συνεργαζόμαστε με άλλους επαγγελματίες υγείας και ανθρώπινες υπηρεσίες και οργανισμούς στη Μασαχουσέτη και σε ολόκληρη τη χώρα. Συνεργαζόμαστε με νομοθέτες και κυβερνητικούς αξιωματούχους για να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους που υπηρετούμε και τις οικογένειές τους και να στηρίξουμε τους υπαλλήλους μας. Συνεργαζόμαστε με ειδικούς και ηγέτες σκέψης για να αναπτύξουμε νέες προσεγγίσεις για την παροχή ποιοτικής φροντίδας. Η έμφαση που δίνουμε στην αριστεία είναι ο λόγος που είμαστε ένας από τους πιο σεβαστούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς υγείας και ανθρώπινων υπηρεσιών.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία μαζί μας, επικοινωνήστε με τον Αντιπρόεδρο Ολοκληρωμένης Φροντίδας και Καινοτομίας της Vinfen, Kim Shellenberger στη διεύθυνση [email protected].

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Συνεργαζόμαστε με την πολιτειακή κυβέρνηση, τους ομοτίμους κοινοτικούς οργανισμούς συμπεριφορικής υγείας και ανθρώπινης υπηρεσίας, εμπορικές ενώσεις παρόχων, παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, νοσοκομεία, πανεπιστήμια και οργανισμούς διαχειριζόμενης φροντίδας σε όλη τη Μασαχουσέτη και το Κονέκτικατ. Αυτές οι σχέσεις ενισχύουν την ικανότητά μας να παρέχουμε ή να συνεργαζόμαστε σε προσπάθειες ενσωμάτωσης ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τους ανθρώπους που εξυπηρετούμε.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Στη Vinfen, παρέχουμε υπηρεσίες που συνδυάζουν τις καλύτερες πρακτικές που βασίζονται σε στοιχεία με τις πιο καινοτόμες, αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Για να το πετύχουμε αυτό, συνεργαζόμαστε με κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, εταιρείες τεχνολογίας πληροφοριών και ιδρύματα για την ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων λύσεων για τις προκλήσεις ψυχικής και σωματικής υγείας των ανθρώπων που εξυπηρετούμε.

Συνεργάτες στην Έρευνα & Καινοτομία

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ

Η Vinfen εργάζεται με διάφορους τρόπους ως εταιρεία και με φορείς παροχής και υπεράσπισης για τη διαμόρφωση αποφάσεων πολιτικής και πόρων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Προωθούμε πολιτικές που αυξάνουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ψυχιατρική αποκατάσταση, ενσωμάτωση ψυχικής και σωματικής υγείας, πλήρη κοινοτική διαβίωση και απασχόληση.

Συνεργάτες στη Συνηγορία

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Το προσωπικό της υπηρεσίας απασχόλησης αφιερώνει χρόνο για να μάθει και να επικοινωνήσει τις μοναδικές ανάγκες κάθε επιχείρησης. Αντιστοιχίζουμε τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα των υποψηφίων μας με τις απαιτήσεις στελέχωσης. Συμβουλευτική υποστήριξη και υποστήριξη απασχόλησης, είτε εντός είτε εκτός εργασίας, είναι διαθέσιμες στους επιχειρηματικούς μας εταίρους και στα άτομα που αναζητούν εργασία από τη στιγμή που μια προσφορά γίνεται αποδεκτή από έναν υποψήφιο, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης νέων εργαζομένων και μέχρι τη μακροπρόθεσμη επάρκεια. Αυτές οι υποστηρίξεις έχουν σχεδιαστεί με ανατροφοδότηση από τον εργοδότη για να διασφαλιστεί ότι οι υποψήφιοι για εργασία διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις για να ανταποκριθούν ή να υπερβούν τις απαιτήσεις για την απόδοση των εργαζομένων.

Συνεργάτες στην Απασχόληση
Greek