ĐỐI TÁC VỚI VINFEN

Tại Vinfen, chúng tôi tích cực tìm cách xây dựng quan hệ đối tác chiến lược và liên minh với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế và dịch vụ con người cũng như các lĩnh vực khác để thúc đẩy sứ mệnh của chúng tôi.

Vinfen được coi là một hình mẫu xuất sắc về y tế và dịch vụ con người. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức và chuyên gia y tế và dịch vụ con người khác ở Massachusetts và trên toàn quốc. Chúng tôi làm việc với các nhà lập pháp và quan chức chính phủ để biện hộ cho những người mà chúng tôi phục vụ và gia đình của họ, đồng thời hỗ trợ nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi hợp tác với các chuyên gia và các nhà lãnh đạo tư tưởng để phát triển các phương pháp mới nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc có chất lượng. Sự nhấn mạnh của chúng tôi về sự xuất sắc là lý do chúng tôi là một trong những tổ chức dịch vụ nhân sinh và y tế phi lợi nhuận được kính trọng nhất.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn biết thêm thông tin về việc hợp tác với chúng tôi, vui lòng liên hệ với Phó Chủ tịch phụ trách Chăm sóc Tích hợp và Đổi mới của Vinfen Kim Shellenberger tại [email protected].

ĐỐI TÁC PHỤC VỤ

Chúng tôi hợp tác với chính quyền tiểu bang, các tổ chức dịch vụ con người và sức khỏe hành vi cộng đồng ngang hàng, hiệp hội thương mại của nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bệnh viện, trường đại học và các tổ chức chăm sóc được quản lý trên khắp Massachusetts và Connecticut. Những mối quan hệ này nâng cao khả năng cung cấp hoặc hợp tác của chúng tôi trong nỗ lực tích hợp các dịch vụ toàn diện cho những người chúng tôi phục vụ.

ĐỐI TÁC NGHIÊN CỨU VÀ ĐỔI MỚI

Tại Vinfen, chúng tôi cung cấp các dịch vụ kết hợp các phương pháp thực hành dựa trên bằng chứng tốt nhất với các biện pháp can thiệp sáng tạo và hiệu quả nhất. Để đạt được điều này, chúng tôi hợp tác với các tổ chức học thuật, tổ chức chăm sóc sức khỏe, công ty công nghệ thông tin và các quỹ hàng đầu để phát triển và đánh giá các giải pháp mới cho những thách thức về sức khỏe thể chất và tinh thần của những người chúng tôi phục vụ.

Đối tác Nghiên cứu & Đổi mới

ĐỐI TÁC VẬN ĐỘNG

Vinfen hoạt động theo nhiều cách khác nhau với tư cách là một công ty và với các tổ chức vận động và nhà cung cấp để định hình các quyết định về chính sách và nguồn lực ở tất cả các cấp chính quyền. Chúng tôi thúc đẩy các chính sách tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần, phục hồi chức năng tâm thần, hòa nhập sức khỏe tâm thần và thể chất, cuộc sống cộng đồng đầy đủ và việc làm.

Đối tác vận động chính sách

ĐỐI TÁC VIỆC LÀM

Nhân viên dịch vụ việc làm của chúng tôi dành thời gian để tìm hiểu và truyền đạt những nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp. Chúng tôi kết hợp sở thích và tài năng của các ứng viên với các yêu cầu về nhân sự. Hỗ trợ tư vấn và việc làm, trong hoặc ngoài công việc, luôn sẵn sàng cho các đối tác kinh doanh và người tìm việc của chúng tôi kể từ khi ứng viên chấp nhận lời đề nghị, trong suốt quá trình đào tạo nhân viên mới và thành thạo lâu dài. Những hỗ trợ này được thiết kế dựa trên phản hồi từ người sử dụng lao động để đảm bảo rằng các ứng viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ để đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu đối với hiệu suất của nhân viên.

Đối tác trong việc làm
Vietnamese