PARTNER NI VINFEN

Sa Vinfen, aktibong naghahangad kaming bumuo ng mga estratehikong pakikipagsosyo at alyansa sa mga nangungunang eksperto sa larangan ng kalusugan at serbisyong pantao at iba pang mga disiplina upang isulong ang aming misyon.

Ang Vinfen ay itinuturing na isang modelo ng kahusayan sa kalusugan at serbisyong pantao. Nakikipagsosyo kami sa iba pang mga propesyonal sa kalusugan at serbisyong pantao at mga organisasyon sa Massachusetts at sa buong bansa. Nakikipagtulungan kami sa mga mambabatas at opisyal ng gobyerno para itaguyod ang mga taong pinaglilingkuran namin at ang kanilang mga pamilya at suportahan ang aming mga empleyado. Nakikipagtulungan kami sa mga eksperto at mga namumuno sa pag-iisip upang bumuo ng mga bagong diskarte sa pagbibigay ng de-kalidad na pangangalaga. Ang aming pagbibigay-diin sa kahusayan ay ang dahilan kung bakit kami ay isa sa mga pinaka-respetadong nonprofit na organisasyon ng kalusugan at serbisyong pantao.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o nais ng karagdagang impormasyon tungkol sa pakikipagsosyo sa amin, mangyaring makipag-ugnayan kay Vinfen Vice President ng Integrated Care and Innovation Kim Shellenberger sa shellenbergerk@vinfen.org.

Vinfen Website Icons 2 05
MGA KASAMA SA SERBISYO

Nakikipagsosyo kami sa pamahalaan ng estado, aming mga peer community behavioral health at mga organisasyon ng serbisyong pantao, mga asosasyon sa pangangalakal ng provider, mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, mga ospital, unibersidad, at mga organisasyon ng pinamamahalaang pangangalaga sa buong Massachusetts at Connecticut. Ang mga ugnayang ito ay nagpapahusay sa ating kapasidad na magbigay o makipagtulungan sa mga pagsisikap na pagsamahin ang mga komprehensibong serbisyo para sa mga taong pinaglilingkuran natin.

Vinfen Website Icons 2 06

Gumagawa si Vinfen sa iba't ibang paraan bilang isang kumpanya at kasama ng mga organisasyon ng provider at adbokasiya upang hubugin ang mga desisyon sa patakaran at mapagkukunan sa lahat ng antas ng pamahalaan. Nagsusulong kami ng mga patakaran na nagpapataas ng access sa mga serbisyo sa kalusugan ng isip, rehabilitasyon ng saykayatriko, pagsasama ng mental at pisikal na kalusugan, buong pamumuhay sa komunidad, at trabaho.

Vinfen Website Icons 12

Sa Vinfen, nagbibigay kami ng mga serbisyong pinagsasama ang pinakamahusay na mga kasanayang nakabatay sa ebidensya sa mga pinaka-makabagong, epektibong mga interbensyon. Upang makamit ito, nakikipagtulungan kami sa mga nangungunang institusyong pang-akademiko, mga organisasyon ng pangangalagang pangkalusugan, mga kumpanya ng teknolohiya ng impormasyon, at mga pundasyon upang bumuo at suriin ang mga bagong solusyon para sa mga hamon sa kalusugang pangkaisipan at pisikal ng mga taong pinaglilingkuran namin.

Vinfen Website Icons 2 07

Ang aming kawani ng serbisyo sa pagtatrabaho ay naglalaan ng oras upang matutunan at ipaalam ang mga natatanging pangangailangan ng bawat negosyo. Itinutugma namin ang mga interes at talento ng aming mga kandidato sa mga kinakailangan sa kawani. Ang mga suporta sa konsultasyon at trabaho, nasa loob man o wala sa trabaho, ay magagamit sa aming mga kasosyo sa negosyo at naghahanap ng trabaho mula sa oras na tinanggap ang isang alok ng isang kandidato, sa buong pagsasanay sa bagong empleyado, at sa pangmatagalang kasanayan. Ang mga suportang ito ay idinisenyo na may feedback mula sa employer upang matiyak na ang mga kandidato sa trabaho ay nagtataglay ng kaalaman, kasanayan, at saloobin upang matugunan o lumampas sa mga kinakailangan para sa pagganap ng empleyado.