Đóng góp cho Vinfen

Vinfen cảm ơn các bạn đã cùng nhau thay đổi cuộc sống.

Sự đóng góp của bạn giúp Vinfen có thể tạo ra và nâng cao các sáng kiến về sức khỏe và thể chất, phát triển các sự kiện và tài nguyên giáo dục gia đình và cộng đồng, cung cấp các hoạt động và trải nghiệm giải trí và nâng cao kiến thức, đồng thời thúc đẩy các phương pháp tiếp cận sáng tạo và thực hành tốt nhất cho những người mắc bệnh khuyết tật trí tuệ và phát triểnđiều kiện sức khỏe tâm thầnchấn thương não, Và những thách thức về sức khỏe hành vi.

Vietnamese