TẶNG CHO VINFEN

Vinfen cảm ơn các bạn đã cùng nhau biến đổi cuộc sống.

Các khoản đóng góp của bạn giúp Vinfen có thể tạo ra và nâng cao các sáng kiến về sức khỏe và sức khỏe, phát triển các sự kiện và tài nguyên giáo dục gia đình và cộng đồng, cung cấp các hoạt động và trải nghiệm giải trí và làm giàu, đồng thời thúc đẩy các phương pháp tiếp cận sáng tạo và các phương pháp hay nhất cho những người có khuyết tật trí tuệ và phát triển, tình trạng sức khỏe tâm thần, chấn thương não, và những thách thức về sức khỏe hành vi.

IStock 507147818