MAG-DONATE KAY VINFEN

Vinfen salamat sa pagbabago ng buhay nang magkasama.

Ginagawang posible ng iyong mga donasyon para sa Vinfen na lumikha at magpahusay ng mga inisyatiba sa kalusugan at kagalingan, bumuo ng mga kaganapan at mapagkukunan ng edukasyon sa pamilya at komunidad, magbigay ng mga aktibidad at karanasan sa libangan at pagpapayaman, at magsulong ng mga makabagong diskarte at pinakamahusay na kasanayan para sa mga taong may mga kapansanan sa intelektwal at pag-unlad, kondisyon sa kalusugan ng isip, mga pinsala sa utak, at mga hamon sa kalusugan ng pag-uugali.

IStock 507147818