અપ-ટુ-ડેટ રહો

અદ્યતન રહેવા અને વિશે રીઅલ-ટાઇમ માહિતી મેળવવા માંગો છો
2024 મૂવિંગ ઈમેજીસ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ?

ઈમેલfilmfestival@vinfen.orgઅમારી મેઈલીંગ લિસ્ટમાં આવવા માટે.

Vinfen Website Icons 2 20

2023 ઇવેન્ટમાંથી પ્રેરણાદાયી પેનલ ચર્ચાઓ તપાસો:

શ્વાસ લેવાની જગ્યા

અદ્રશ્ય

25 પ્રોસ્પેક્ટ સ્ટ્રીટ

Gujarati