PARTNER Z VINFEN

W Vinfen aktywnie staramy się budować strategiczne partnerstwa i sojusze z wiodącymi ekspertami w dziedzinie zdrowia i usług ludzkich oraz innych dyscyplin, aby rozwijać naszą misję.

Vinfen jest uważany za model doskonałości w usługach zdrowotnych i ludzkich. Współpracujemy z innymi specjalistami i organizacjami w zakresie zdrowia i opieki społecznej w Massachusetts i na terenie całego kraju. Współpracujemy z ustawodawcami i urzędnikami państwowymi, aby wspierać ludzi, którym służymy i ich rodziny oraz wspierać naszych pracowników. Współpracujemy z ekspertami i liderami myśli, aby opracować nowe podejście do zapewniania wysokiej jakości opieki. Nasz nacisk na doskonałość jest powodem, dla którego jesteśmy jedną z najbardziej szanowanych organizacji non-profit zajmujących się zdrowiem i usługami ludzkimi.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat współpracy z nami, skontaktuj się z Vinfen Wiceprezes ds. Zintegrowanej Opieki i Innowacji Kim Shellenberger pod adresem shellenbergerk@vinfen.org.

Vinfen Website Icons 2 05
PARTNERZY W SERWISIE

Współpracujemy z rządem stanowym, naszymi organizacjami zajmującymi się zdrowiem behawioralnym i usługami społecznymi, stowarzyszeniami dostawców usług, dostawcami opieki zdrowotnej, szpitalami, uniwersytetami i organizacjami opieki zarządzanej w Massachusetts i Connecticut. Relacje te zwiększają naszą zdolność do świadczenia lub współpracy w wysiłkach na rzecz integracji kompleksowych usług dla ludzi, którym służymy.

Vinfen Website Icons 2 06

Vinfen działa na różne sposoby jako firma oraz z organizacjami świadczącymi usługi i rzecznikami, aby kształtować politykę i decyzje dotyczące zasobów na wszystkich szczeblach administracji. Promujemy zasady, które zwiększają dostęp do usług w zakresie zdrowia psychicznego, rehabilitacji psychiatrycznej, integracji zdrowia psychicznego i fizycznego, pełnego życia w społeczności i zatrudnienia.

Vinfen Website Icons 12

W Vinfen świadczymy usługi, które łączą najlepsze praktyki oparte na dowodach z najbardziej innowacyjnymi, skutecznymi interwencjami. Aby to osiągnąć, współpracujemy z wiodącymi instytucjami akademickimi, organizacjami opieki zdrowotnej, firmami informatycznymi i fundacjami, aby opracowywać i oceniać nowatorskie rozwiązania problemów ze zdrowiem psychicznym i fizycznym ludzi, którym służymy.

Vinfen Website Icons 2 07

Nasi pracownicy służby zatrudnienia poświęcają czas na poznanie i komunikowanie unikalnych potrzeb każdej firmy. Dopasowujemy zainteresowania i talenty naszych kandydatów do wymagań kadrowych. Wsparcie w zakresie konsultacji i zatrudnienia, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, jest dostępne dla naszych partnerów biznesowych i osób poszukujących pracy od momentu przyjęcia oferty przez kandydata, poprzez szkolenie dla nowych pracowników, aż do osiągnięcia długoterminowej biegłości. Te wsparcie są opracowywane z uwzględnieniem informacji zwrotnych od pracodawcy, aby zapewnić, że kandydaci do pracy posiadają wiedzę, umiejętności i postawy umożliwiające spełnienie lub przewyższenie wymagań dotyczących wydajności pracowników.