ANG AMING MISYON

Binabago ni Vinfen ang mga buhay sa pamamagitan ng pagbuo ng kapasidad ng mga indibidwal, pamilya, organisasyon, at komunidad na matuto, umunlad, at makamit ang kanilang mga layunin. Ang aming mga serbisyo at adbokasiya ay nagtataguyod ng pagbawi, katatagan, habilitation, at pagpapasya sa sarili ng mga taong pinaglilingkuran namin. Bilang pinuno ng mga serbisyong pantao, nagsusumikap kaming maging tagapagkaloob, tagapag-empleyo, at kasosyong pinili.

NATATAG SA

1977

sa sulok ng
Vining Street at Fenwood Road

$245 MILYON TAUNANG BADYET

Ang pinansiyal na pagganap ni Vinfen ay naging malakas at positibo sa buong kasaysayan nito.

Bilang ika-21 pinakamalaking nonprofit sa Massachusetts, kinilala rin kami para sa aming napatunayang track record para sa mahusay na pamamahala ng mga kasanayan sa negosyo upang suportahan ang mga serbisyo.

3,012

MGA EMPLEYADO


Malaking benepisyo
Mga in-house na pagsasanay
Pag-unlad ng karera
Pagpapatawad sa matrikula
Bayad na oras ng pahinga
Employee Recognition Program

327

MGA PROGRAMA AT SERBISYO

10,000

MGA TAONG NAGLILINGKOD BAWAT TAON

500+

MGA LOKASYON SA MA & CT

ANG ATING MGA HALAGA

Magbigay ng mga de-kalidad na serbisyo na sumusuporta at nagbibigay kapangyarihan sa mga taong pinaglilingkuran natin at sa kanilang mga pamilya upang mapabuti ang kanilang buhay.

Lumikha ng isang suportadong kapaligiran sa trabaho kung saan ang mga kawani na may kaalaman ay nakatuon sa mga taong pinaglilingkuran namin.

Isulong ang inobasyon, adbokasiya, at collaborative partnership para isulong ang kaalaman at serbisyo sa pinagsamang pangangalaga.

Maging matatag sa pananalapi sa paglilingkod sa ating misyon at magbigay ng halaga sa ating mga nagpopondo at sa mga taong sinusuportahan natin.

MGA PROGRAMA/SERBISYO

at bilang ng mga taong pinagsilbihan

KALUSUGAN NG ISIPAN NA BATAY SA KOMUNIDAD

 • 145 PROGRAMA

  • Mga Serbisyo sa Klinikal na Pang-adulto sa Komunidad (ACCS): 2283
  • Mga Clubhouse: 772
  • Competitive Integrated Employment Services (CIES): 138
  • Mga Serbisyong Walang Tahanan: 215
  • Mga Serbisyo sa Mass Mental Health Clinic: 800
  • Programa para sa Assertive Community Treatment (PACT: 293
  • Recovery Connection Centers (RCC): 185
  • Kinatawan ng Binabayaran: 594
  • Edad ng Transisyon Kabataan: 383

INTEGRATED CARE

 • 7 PROGRAMA

  • Mga Kasosyo sa Komunidad sa Kalusugan ng Pag-uugali: 2968
  • Community Support Program (CSP): 82
  • Flex Services: 700
  • Mga Kasosyo sa Komunidad ng LTSS: 140
  • Isang Pangangalaga: 900

PASAKIT SA UTAK*

 • 18 PROGRAMA

  • Pang-adultong Pangmatagalang Paninirahan: 64
  • Sentro ng Komunidad na Pinsala sa Utak: 17
  • Mga Indibidwal na Suporta at Community Habilitation: 5
  • Outreach at Mga Suporta sa Komunidad: 25
  • SHIP In-Home Supports: 3
  • *Kwalipikado rin na magbigay ng mga serbisyo ng Shared Living at Transportasyon

KALUSUGAN NG UGALI

 • 2 PROGRAMA

  • Vinfen Behavioral Health Lawrence: 241
  • Vinfen Behavioral Health Lowell: 566

INTELEKTWAL AT DEVELOPMENTAL NA DISABILIDAD

 • 115 PROGRAMA

  • Mga Serbisyo sa Araw.: 458
  • Mga Serbisyo sa Indibidwal na Suporta (ISS): 148
  • Mga Serbisyong Pang-emergency na Residential: 9
  • Mga Suporta sa Pamilya:353
  • Autism Support Center: 180
  • Mga Indibidwal na Suporta sa Tahanan: 43
  • Kinatawan ng Binabayaran” 223
  • Residential: 326
  • Shared Living: 2

VINFEN CONNECTICUT

 • 40 PROGRAMA

  • Masinsinang Serbisyo sa Residential: 28
  • Mga Kaayusan sa Pamumuhay sa Pamayanan ng Residential: 45
  • Patuloy na Suporta sa Residential: 38
  • Mga Indibidwal na Suporta sa Tahanan: 15
  • Mga Serbisyo sa Araw at Trabaho: 101
  • Kinatawan ng Nagbabayad: 109
Tagalog