Mga tool sa video na pinili ng kamay ni Vinfen

Ang Affordable Connectivity Program: Isang programa sa benepisyo ng FCC na tumutulong na matiyak na kayang bayaran ng mga sambahayan ang broadband na kailangan nila para sa trabaho, paaralan, pangangalaga sa kalusugan at higit pa.

Ang benepisyo ay nagbibigay ng diskwento na hanggang $30 bawat buwan para sa serbisyo sa internet para sa mga kwalipikadong sambahayan at hanggang $75 bawat buwan para sa mga sambahayan sa mga kwalipikadong lupain ng Tribal. Ang mga kwalipikadong sambahayan ay maaari ding makatanggap ng isang beses na diskwento na hanggang $100 upang makabili ng laptop, desktop computer, o tablet mula sa mga kalahok na provider kung nag-aambag sila ng higit sa $10 at mas mababa sa $50 sa presyo ng pagbili.

Ang benepisyo ay maaaring pagsamahin sa isang internet o mobile plan mula sa isang provider na pinili, at maraming mga service provider ang nag-aalok ng mga nawalang plano sa gastos, kaya kasama ng benepisyong inilapat ang gastos sa indibidwal ay minimal o walang gastos. Bisitahin ang kanilang website para sa karagdagang impormasyon.

Ang Iyong Pinakamalusog na Sarili: Iba-iba ang “pinakamalusog na sarili” ng bawat tao. Magkaiba tayo ng katawan, isipan, sitwasyon ng pamumuhay, at tao sa ating buhay. Ang bawat isa sa mga salik na ito ay may epekto sa kalusugan ng isang tao. Nangangahulugan ito na bawat isa sa atin ay may natatanging hanay ng mga pangangailangan sa kalusugan. Gamitin ang Wellness Toolkits ng National Institute of Health (NIH) upang mapabuti ang iyong kagalingan, available sa kanilang website.

Kalidad ng pagtulog: Binuo ng Massachusetts Institute of Technology (MIT) Medical, ang mga print at audio download na ito ay makakatulong sa iyong malampasan ang insomnia, bawasan ang stress, at pahusayin ang kalidad ng pagtulog. Alamin kung paano ka makakapagsimulang matulog nang mas mahimbing ngayong gabi pagbisita sa kanilang website.

Mga Hakbang para Epektibong Ihinto ang Tabako at Nicotine: Ang Massachusetts Bureau of Community Health and Prevention (BCHAP) ay nag-compile ng isang listahan ng mga mapagkukunan at impormasyon upang matulungan kang huminto sa nikotina/tabako o suportahan ang isang tao sa kanilang pagtatangka na huminto. Bisitahin ang kanilang website upang makapagsimula.

Suporta at Edukasyon sa Kalusugan ng Pag-iisip: Ang pahina ng Suporta at Edukasyon ng National Alliance on Mental Illness' (NAMI) ay nag-aalok ng iba't ibang mga mapagkukunan upang matulungan kang maabot ang iyong mga layunin sa kalusugan ng isip, kabilang ang mga programang pang-edukasyon, mga grupo ng suporta, isang helpline, mga publikasyon, at higit pa. Maa-access mo ang mga mapagkukunang ito online.

Tagalog