PAANO MAG-ACCESS NG MGA SERBISYO

Nagbibigay ang Vinfen ng isang hanay ng mga komprehensibong serbisyong nakasentro sa tao sa mga taong may mga kondisyon sa kalusugan ng isip, mga kapansanan sa intelektwal at pag-unlad, mga pinsala sa utak, at mga hamon sa kalusugan ng pag-uugali. Matuto nang higit pa kung paano i-access ang bawat uri ng lugar ng serbisyo at mga sentro sa ibaba.

IStock 1182701352

MGA SERBISYO

MGA SENTRO

IStock 847168170

Kung mayroon kang karagdagang mga katanungan, mangyaring tumawag sa 617-441-1800 at maaaring tulungan ka ng isang kinatawan ng Vinfen.

Para sa lahat ng Vinfen CT kaugnay na mga katanungan, i-click dito.