MGA SERBISYO PARA SA MGA TAONG MAY MGA HAMON SA KALUSUGAN NG UGALI

Dito sa Vinfen, nag-aalok kami ng iba't ibang serbisyo sa pag-iwas, interbensyon, at paggamot na nakabatay sa outpatient at komunidad upang matulungan ang mga taong may emosyonal o mga isyu sa pag-uugali, mga kondisyon sa kalusugan ng isip, o Ang mga alalahanin sa paggamit ng substansiya ay nanumbalik ang kanilang kalusugan, nagsusumikap patungo sa paggaling, at bawiin ang kanilang buhay. Matuto pa tungkol sa aming person-centered mga serbisyo sa ibaba. 

Vinfen Website Icons 2 20

Ipinagmamalaki ng Vinfen Behavioral Health na ipahayag na simula sa Enero 2023, palalawakin namin ang aming mga serbisyo sa pakikipagtulungan sa Advocates at Wayside bilang bahagi ng aming bagong Northeast na rehiyon na Lowell Kontrata ng Community Behavioral Health Center (CBHC).. Susuportahan ng CBHC ang mga indibidwal at pamilya sa mga bagong paraan, dagdagan ang flexibility ng paghahatid ng serbisyo, at magbibigay ng tuluy-tuloy na pag-access sa madaling magagamit na top-notch na apurahan at regular na pangangalaga.

Sumali sa aming kapana-panabik at makabagong multi-disciplinary CBHC team habang kami ay nagkakaisa sa pagsuporta sa komunidad ng Lowell at higit pa. Gumawa ng isang epekto ngayon - mag-apply ngayon.

IStock 1032209884
IStock 849227020

Nagbibigay kami ng komprehensibong mga serbisyo sa kalusugan ng pag-uugali batay sa ebidensya. Ang mga interbensyon at serbisyong iniakma upang umangkop sa iyong mga pangangailangan at kasama ang pagtatasa at pagsusuri, indibidwal, pamilya at/o grupong therapy, konsultasyon, sikolohikal na pagsusuri, pagpapayo sa paggamit ng substance, pamamahala ng pag-uugali, at pamamahala ng gamot.

Ang aming tirahanClubhouse, outreach (Mga Serbisyo sa Klinikal na Pang-adulto sa Komunidad, Programa para sa Mapilit na Paggamot sa Komunidad, Programa ng Suporta sa Komunidad), kabataan at young adult, trabahokapantay, at pabahay at walang tirahan mga serbisyo tulungan ang mga taong may problema sa kalusugan ng isip at paggamit ng substance na mabawi ang kanilang kalusugan at matagumpay na mamuhay at magtrabaho sa komunidad.

Ang aming interdisciplinary care coordination sinusuportahan ng mga koponan ang mga tao kasama hindi matatag na pabahay o kawalan ng pagkain, pag-aayos para sa mga serbisyo sa tahanan (hal., nursing o homemaking), pag-uugnay sa mga indibidwal na may mga serbisyo sa pagkagumon, pagtukoy sa mga tagapagbigay ng medikal o asal na kalusugan, pag-iskedyul ng mga appointment sa kalusugan at pag-set up ng transportasyon sa mga appointment na iyon, at pagtuturo sa kalusugan at kagalingan. 

kay VinfenAng Gateway Arts ay isang pambansa at internasyonal na kilalang studio art center alin nagbibigay ng programming na nakatuon sa propesyonal na pag-unlad para sa higit sa 100 matatanda na may mga kapansanan sa intelektwal o pag-unladmga taong may spectrum disorder, utak mga pinsalaat ang mga bingi-bulag.