Maaari ding tumulong si Vinfen kung ikaw ay isang miyembro ng pamilya na interesadong makatanggap ng suporta ang isang mahal sa buhay sa isang pagsasaayos ng Shared Living. Mangyaring makipag-ugnayan sa Direktor ng Community Living na si Meg Gaydos sa 617-516-5758 o mag-email [email protected].