VINFEN BEHAVIORAL HEALTH ADVISORY COUNCIL

Vinfen Behavioral Health (VBH) ay nakatuon sa pagtiyak ng pinakamahusay na kalidad ng pangangalaga para sa aming mga kliyente. Gumagawa kami ng diskarteng nakasentro sa tao sa pamamagitan ng aktibong pakikinig sa aming mga kliyente, pagbibigay sa mga kliyente at suporta ng pamilya ng pagkakataong marinig at ibahagi ang kanilang feedback, at gamit ang feedback na iyon upang lumikha ng makabuluhan, positibong pagbabago sa klinika. Naniniwala kami na ang input ng kliyente ay mahalaga sa pagbuo ng isang kapaligiran na pinakamahusay na nakakatugon sa mga pangangailangan ng mga komunidad na aming pinaglilingkuran.

Ang isang paraan upang matiyak namin ang aktibong paglahok ng kliyente ay sa pamamagitan ng aming VBH Advisory Council, na binuo upang hikayatin ang mga kliyente, miyembro ng pamilya o iba pang suporta, kawani, at lokal na tagapagtaguyod sa mga talakayan tungkol sa klinika at kanilang personal na kalusugan sa pag-uugali at mga karanasan sa paggamit ng sangkap.

Sa bawat pagpupulong ng konseho, inaanyayahan ang mga miyembro na ibahagi ang kanilang mga pananaw sa VBH at sa mga programa at serbisyo nito pati na rin sa anumang bagay na gusto nilang ibahagi sa isang nakakaengganyo at sumusuportang kapaligiran. Ang VBH Advisory Council ay humihingi ng input mula sa mga miyembro sa iba't ibang mga inisyatiba at proyekto tulad ng mga pagsasanay sa kawani, mga patakaran at pamamaraan, at mga bagong programa at pagkakataon - lahat ay magpapahusay sa tagumpay ng mga klinikal na serbisyo ng VBH. Pagkatapos ay gagawa ang konseho upang isalin ang feedback ng miyembro sa makabuluhang patakaran at mga pagbabago sa program.

SUMALI SA VBH ADVISORY COUNCIL

Hinihikayat ni Vinfen ang lahat ng kliyente, miyembro ng pamilya o iba pang suporta, at mga lokal na pinuno at tagapagtaguyod ng komunidad na sumali sa Konseho ng Pagpapayo ng VBH. Ang mga benepisyo ng paglahok ng konseho ay kinabibilangan ng:

  • Pagkuha ng mga bagong kasanayan at kaalaman habang natututo mula sa mga karanasan ng ibang miyembro
  • Pag-aaral kung paano maging mga tagapagtaguyod ng kalusugan ng pag-uugali at karamdaman sa paggamit ng sangkap
  • Nagbibigay ng bukas at tapat na feedback tungkol sa VBH sa isang nakakahimok at nakakaengganyang forum
  • Paggawa ng positibong pagkakaiba para sa lahat ng kliyente sa pamamagitan ng pag-aambag sa mga kinakailangang pagpapabuti at pagbabago sa loob ng VBH
  • Pagtanggap ng $25 gift card para sa bawat pulong ng konseho na dinaluhan

Kung interesado kang sumali sa konseho, mangyaring kumpletuhin at ibalik ang Form ng Aplikasyon ng VBH Advisory Council. Ang mga nakumpletong form ay maaaring ipadala sa pamamagitan ng email sa [email protected], sa pamamagitan ng fax sa 978-441-9826, o sa pamamagitan ng koreo o nang personal sa Vinfen Behavioral Health Lowell, na matatagpuan sa 40 Church Street sa Lowell, MA.

Para sa karagdagang impormasyon sa VBH Advisory Council, i-click dito.

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan, mangyaring tumawag sa 978-674-6744 o mag-email [email protected].

Tagalog