Sentro ng Suporta sa Autism

Ang mga serbisyo ng ASC ay para sa mga pamilyang may mga bata o young adult na may diagnosis ng autism spectrum disorder (ASD).

Mga Klinikang Outpatient sa Kalusugan ng Pag-uugali

Gumagawa ng diskarte na nakasentro sa tao tungo sa pagkuha ng mga tao kung ano ang kailangan nila, kapag kailangan nila ito.

Sentro ng Komunidad na Pinsala sa Utak

Ang Brain Injury Community Center ay isang psychosocial at vocational na programa na nakatuon sa mga serbisyo sa rehabilitasyon.

Mga Serbisyo sa Koordinasyon ng Pangangalaga

Ang Mga Serbisyo sa Koordinasyon ng Pangangalaga ay nag-uugnay sa mga tao sa mga kinakailangang serbisyong medikal, kalusugan ng isip, at panlipunan.

Mga clubhouse

Nag-aalok ang mga club ng komprehensibo at dynamic na suporta at serbisyo 5-6 na araw/linggo.

Community Behavioral Health Center (CBHC)

24/7 mental health at substance use evaluation at assessment sa mga nasa krisis o nangangailangan ng suporta.

Day Habilitation at Day Services

Pagbibigay ng pagkakataon sa mga indibidwal na bumuo ng mga kasanayan upang makamit ang mga layunin at makamit ang mataas na antas ng kalayaan.

Mga Serbisyo sa Pagsasama ng Digital

Ang mga serbisyong ito ay naglalayong pahusayin ang digital na pagsasama sa mga taong may mga kapansanan.

Mga Serbisyo sa Pagtatrabaho

Pagtulong sa mga tao na pumili, makakuha, at panatilihin ang trabahong gusto nila.

Mga Serbisyo sa Pamilya + Tagapag-alaga

Ang mga serbisyong ito ay tumutulong sa mga indibidwal na may kapansanan sa intelektwal o pag-unlad na naninirahan kasama ng kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng mga nababagong opsyon na pinamumunuan ng pamilya.

Family Support Center

Ang FSC ay nagbibigay kapangyarihan at tinuturuan ang mga pamilya na sumusuporta sa isang mahal sa buhay na may kapansanan sa intelektwal o pag-unlad.

Gateway Arts

Sa Gateway, maaaring ituloy ng mga indibidwal ang kanilang mga pangarap na maging isang artista at bumuo ng karera sa sining.

Outpatient Therapy at Pamamahala ng Medikasyon

Ang aming dedikadong kawani at mga clinician ay nakikipagtulungan sa mga taong gumagamit ng mga kasanayang nakabatay sa ebidensya, sa malawak na hanay ng mga isyu.

Outreach Services

Mga serbisyong nakatuon sa klinika na tumutulong sa mga taong nabubuhay na may pangmatagalang mga hamon sa kalusugan ng isip at paggamit ng sangkap na makabangon.

Mga Serbisyo sa Suporta ng Peer

Ang mga serbisyo ng suporta sa kapwa ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong may mga kondisyon sa kalusugan ng isip na makatanggap ng patnubay at suporta

Recovery Learning Center

Mga serbisyo ng peer para sa mga taong nabubuhay na may mga kondisyon sa kalusugan ng isip at/o mga hamon sa paggamit ng sangkap.

Mga Serbisyo sa Paninirahan

Ang mga serbisyo sa tirahan ng Vinfen ay nagbibigay sa mga tao ng isang lugar na matatawag na tahanan habang sila ay bumubuo ng mga kasanayang kailangan upang magkaroon ng higit na kalayaan.

Mga Young Adult Access Center

Nag-aalok ang mga center ng mga serbisyo at suporta na mababa ang hadlang sa mga young adult (16-26 y/o), para sa pabahay, edukasyon, mga kaganapan, at higit pa.

tlTagalog