INTERESADONG MAPARTNER KAY VINFEN?

Ang pagkuha ng isang taong may kapansanan ay tumutulong sa mga employer na pag-iba-ibahin ang mga pagsisikap sa pagre-recruit. Bukod pa rito, maaaring samantalahin ng mga negosyo ang mga insentibo sa buwis na magagamit para sa mga karapat-dapat na employer na kumukuha ng taong may kapansanan.

Ang mga taong pinaglilingkuran namin ay may hawak na iba't ibang trabaho sa komunidad tulad ng mga manggagawa sa opisina, mga manggagawa sa restaurant, at mga kawani ng retail at sales. Sa pamamagitan ng mga programang ito, sinusuportahan ni Vinfen ang daan-daang indibidwal na may mga kapansanan sa workforce.


Kung ikaw ay isang employer na interesadong makipagsosyo sa Vinfen, mangyaring makipag-ugnayan [email protected].


 

KASAMA ANG ATING KASALUKUYAN AT NAKARAANG PAGTUTOL SA NEGOSYO

Bagong balanse

Muwebles na Diskwento ni Bob

Brookline Green Space Alliance

VERC

Cityscapes Visionary Plantscapes

Mga Marshall

Shaws

kay Bertucci

Tagalog