MGA SERBISYONG KOORDINASYON NG PANGANGALAGA

Nag-aalok ang Vinfen ng mga serbisyo sa koordinasyon ng pangangalaga para sa mga taong may mga kondisyon sa kalusugan ng isip, mga hamon sa paggamit ng sangkap, kondisyong medikal, at mga kapansanan sa intelektwal at pag-unlad.

Sinusuportahan ng aming mga interdisciplinary care team ang mga tao sa pamamagitan ng pagtugon sa mga pangangailangang panlipunan na may kaugnayan sa kalusugan gaya ng hindi matatag na pabahay o kawalan ng pagkain, pag-aayos para sa mga serbisyo sa tahanan (hal., nursing o homemaking), pag-uugnay sa mga indibidwal sa mga serbisyo sa addiction, pagtukoy ng mga medikal o behavioral health provider, pag-iskedyul ng mga appointment sa kalusugan at pag-set up ng transportasyon sa mga appointment na iyon, at pagtuturo sa kalusugan at kagalingan.

HIGIT PA TUNGKOL SA ATING TEAM AT PROGRAMA

Kabilang sa aming mga interdisciplinary team ang mga nars, mga lisensyadong klinika sa kalusugan ng pag-uugali, mga manggagawa sa kalusugan ng komunidad, at mga navigator ng suporta sa pagbawi. Ang mga pangkat na nakabase sa komunidad ay nagbibigay ng suporta sa loob ng Boston area, Somerville/Cambridge, Lawrence/Haverhill area, Greater Lowell, Plymouth area, at sa Cape Cod.

Nag-aalok kami ng ilang iba't ibang uri ng Mga Programa sa Koordinasyon ng Pangangalaga:

 • Behavioral Health Community Partner Program (BHCP)
 • Long Term Services and Supports Community Partner Program (LTSSCP)
 • One Care Health Home Program
 • Programa ng Pagsuporta sa Komunidad
 • Lowell Care (matuto pa dito)
I-click dito upang tingnan ang bawat programa ng koordinasyon ng pangangalaga at kung paano ihambing ang mga ito sa isa't isa.

KASAMA ANG MGA SERBISYO NG KOORDINASYON NG PANGANGALAGA:

 • Koneksyon sa mga suporta sa serbisyong panlipunan kung saan karapat-dapat ang isang miyembro kabilang ang mga food stamp, tulong sa gasolina, at mga inihatid na pagkain
 • Komunikasyon at koordinasyon sa mga tagapagbigay ng medikal, kalusugan ng isip, at paggamit ng sangkap
 • Access sa pangunahin, espesyalidad na medikal, at pangangalaga sa kalusugan ng pag-uugali
 • Tulong sa pag-navigate sa mga serbisyo ng Department of Mental Health (DMH).
 • Pag-aayos ng mga serbisyo sa loob ng bahay kung kinakailangan kasama ang pag-aalaga o homemaking
 • Pagtuturo sa kalusugan at kagalingan, simula sa isang komprehensibong pagtatasa ng mga pangkalahatang pangangailangan
 • Tumulong sa pag-iskedyul ng mga appointment sa kalusugan kabilang ang pag-coordinate ng transportasyon
 • Suporta pagkatapos umuwi mula sa pananatili sa ospital o pasilidad ng rehab
 • Mga koneksyon sa mga lokal na grupo ng komunidad tulad ng mga sentrong pangkultura, grupo ng relihiyon, o iba pang mga aktibidad sa lipunan
 • Koneksyon sa mga suporta sa pagbawi
 • Tumulong sa mga aktibidad sa malusog na pamumuhay tulad ng pagtigil sa paninigarilyo, pagkain ng maayos, pag-eehersisyo, o pagtulog nang mas maayos
 • Tumulong sa pag-aaral ng mga tool sa pamamahala ng stress tulad ng paglalakad, pag-stretch, pakikipag-usap, o pagsali sa isang grupo ng suporta
 • Pag-unawa sa mga pangangailangan sa papeles sa pagpapatala upang mapanatili ang mga serbisyo ng MassHealth.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

Makipag-ugnayan sa Vinfen Care Coordination Services sa pamamagitan ng pagtawag sa 978-806-2261 o pag-email [email protected].

Si Vinfen ay miyembro ng Mga Kasosyo sa Pangangalaga sa Komunidad at Mga Kasosyo sa Pangangalaga ng LTSS.

KAWAN SA PAG-AARAL NG PANGALAGA

Kilalanin si Kristina, isang miyembro ng koponan ng koordinasyon ng pangangalaga na nakabase sa Lawrence ni Vinfen.

Ang mga tauhan ng koordinasyon ng pangangalaga ng Vinfen ay nagtatrabaho sa mga interdisciplinary team, na nag-uugnay sa mga tao sa mga kinakailangang serbisyong medikal, kalusugan ng isip, at panlipunan.

 

Tagalog