DỊCH VỤ PHỐI HỢP CHĂM SÓC

Vinfen cung cấp các dịch vụ điều phối chăm sóc cho những người mắc bệnh điều kiện sức khỏe tâm thần, thách thức sử dụng chất kích thích, điều kiện y tế, và khuyết tật trí tuệ và phát triển.

Các nhóm chăm sóc liên ngành của chúng tôi hỗ trợ mọi người bằng cách giải quyết các nhu cầu xã hội liên quan đến sức khỏe như nhà ở không ổn định hoặc mất an ninh lương thực, sắp xếp các dịch vụ tại nhà (ví dụ: điều dưỡng hoặc nội trợ), kết nối các cá nhân với các dịch vụ cai nghiện, xác định các nhà cung cấp dịch vụ y tế hoặc sức khỏe hành vi, lên lịch các cuộc hẹn khám sức khỏe và thiết lập phương tiện di chuyển đến các cuộc hẹn đó, đồng thời huấn luyện sức khỏe và thể chất.

THÊM VỀ ĐỘI NGŨ VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Các nhóm liên ngành của chúng tôi bao gồm y tá, bác sĩ lâm sàng về sức khỏe hành vi được cấp phép, nhân viên y tế cộng đồng và người điều hướng hỗ trợ phục hồi. Các nhóm dựa vào cộng đồng cung cấp hỗ trợ trong khu vực Boston, Somerville/Cambridge, khu vực Lawrence/Haverhill, Greater Lowell, khu vực Plymouth và trên Cape Cod.

Chúng tôi cung cấp một số loại khác nhau của Chương trình Phối hợp Chăm sóc:

 • Chương trình Đối tác Cộng đồng Sức khỏe Hành vi (BHCP)
 • Chương trình Đối tác Cộng đồng Hỗ trợ và Dịch vụ Dài hạn (LTSSCP)
 • Chương trình One Care Health Home
 • Chương trình hỗ trợ cộng đồng
 • Lowell Care (tìm hiểu thêm đây)
Nhấp chuột đây để xem từng chương trình phối hợp chăm sóc và so sánh chúng với nhau như thế nào.

DỊCH VỤ PHỐI HỢP CHĂM SÓC BAO GỒM:

 • Kết nối với các hỗ trợ dịch vụ xã hội mà một thành viên đủ điều kiện bao gồm phiếu thực phẩm, hỗ trợ nhiên liệu và các bữa ăn được giao
 • Giao tiếp và phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ y tế, sức khỏe tâm thần và sử dụng chất kích thích
 • Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi và y tế cơ bản, chuyên khoa
 • Hỗ trợ điều hướng các dịch vụ của Sở Sức khỏe Tâm thần (DMH)
 • Sắp xếp các dịch vụ tại nhà khi cần thiết bao gồm điều dưỡng hoặc nội trợ
 • Huấn luyện về sức khỏe và thể chất, bắt đầu bằng việc đánh giá toàn diện các nhu cầu tổng thể
 • Giúp lên lịch các cuộc hẹn khám sức khỏe bao gồm điều phối phương tiện đi lại
 • Hỗ trợ sau khi về nhà sau thời gian nằm viện hoặc cơ sở phục hồi chức năng
 • Kết nối với các nhóm cộng đồng địa phương như trung tâm văn hóa, nhóm tôn giáo hoặc các hoạt động xã hội khác
 • Kết nối với hỗ trợ phục hồi
 • Giúp thực hiện các hoạt động sống lành mạnh như cai thuốc lá, ăn uống điều độ, tập thể dục hoặc ngủ ngon hơn
 • Trợ giúp học các công cụ quản lý căng thẳng như đi bộ, vươn vai, nói chuyện hoặc tham gia nhóm hỗ trợ
 • Hiểu các nhu cầu về thủ tục giấy tờ ghi danh để duy trì các dịch vụ của MassHealth.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

Liên hệ Dịch vụ Điều phối Chăm sóc Vinfen bằng cách gọi 978-806-2261 hoặc gửi email [email protected].

Vinfen là thành viên của Đối tác chăm sóc cộng đồng Và Đối tác chăm sóc LTSS.

NHÂN VIÊN PHỐI HỢP CHĂM SÓC

Gặp gỡ Kristina, một thành viên của nhóm điều phối chăm sóc có trụ sở tại Lawrence của Vinfen.

Nhân viên điều phối chăm sóc của Vinfen làm việc trong các nhóm liên ngành, kết nối mọi người với các dịch vụ y tế, sức khỏe tâm thần và xã hội cần thiết.

 

Vietnamese