Mga Serbisyo sa Pagtatrabaho

Sa Vinfen, binabago namin ang buhay sa pamamagitan ng pagtulong sa mga taong may mga kondisyon sa kalusugan ng isip at mga kapansanan sa intelektwal at pag-unlad na piliin, makuha, at panatilihin ang trabahong gusto nila.

PARA SA MGA TAONG MAY MGA KONDISYON SA KALUSUGAN NG Isip

Naniniwala kami na ang bawat taong may kondisyon sa kalusugang pangkaisipan na gustong magtrabaho ay dapat makatanggap ng mga suportang kailangan nila para sa tagumpay at kasiyahan sa isang trabaho kung saan sila ay tugma. Kapag ang isang tao ay nagpahayag ng interes sa mapagkumpitensyang trabaho, siya ay konektado sa isang tauhan na maaaring tumulong. Nakikipagtulungan ang kawani ng Vinfen sa mga kandidato sa trabaho, iba pang miyembro ng support team ng kandidato, at sa komunidad ng negosyo upang mahanap ang pinakamahusay na tugma sa pagitan ng mga interes ng naghahanap ng trabaho at mga pangangailangan ng mga employer. Maaaring suportahan ng kawani ng Vinfen ang patuloy na tagumpay alinman nang direkta sa trabaho o sa likod ng mga eksena sa pagpapasya ng naghahanap ng trabaho.

Nagtatrabaho kami sa pakikipagtulungan sa Massachusetts Rehabilitation Commission (MRC) upang magbigay ng programang Competitive Integrated Employment Services (CIES) sa buong estado, na nagbibigay ng pagtatasa, pagsasanay sa kasanayan, paglalagay ng trabaho, mga paunang suporta, pansamantalang suporta, at patuloy na mga serbisyo ng suporta upang tulungan ang mga tao sa kanilang mga pagsisikap na pumili, makamit, at mapanatili ang mapagkumpitensyang trabaho sa isang pinagsamang setting ng trabaho.

Tinutulungan din namin ang mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa trabaho na isinama sa iba pang mga serbisyo ng suporta sa karamihan ng aming mga programa, kabilang ang:

Kung ikaw ay isang employer na interesadong makipagsosyo sa Vinfen, mangyaring mag-click dito. Palagi kaming naghahanap ng mga bagong organisasyon na kasosyo sa amin.

PARA SA MGA TAONG MAY INTELEKTUWAL AT DEVELOPMENTAL NA KAPANSANAN

Ang aming mga serbisyo sa pagtatrabaho ay nagbibigay sa mga indibidwal na may mga kapansanan sa intelektwal at pag-unlad ng suporta na kailangan nila upang bumuo ng mahahalagang kasanayan sa trabaho na kailangan para sa mga pagkakataon sa karera. Ibinibigay namin ito sa pamamagitan ng community-based vocational training at mga oportunidad sa trabaho.

Nag-aalok ang Vinfen sa mga indibidwal ng iba't ibang opsyon para tulungan ang mga naghahanap ng trabaho sa kanilang landas sa paghahanap ng karera. Nagbibigay kami ng mga serbisyo na tumutulong sa aming mga naghahanap ng trabaho na maghanda, makakuha, at magpatuloy sa kanilang pinakamataas na posibleng antas ng trabaho sa pamamagitan ng Supported Employment, Group Employment, Sponsored Employment, at Arts-Based Vocational Services. Sa Vinfen, palagi kaming nagkakaroon ng mga trabaho na nagbabayad ng minimum na sahod.

Nakikipagtulungan kami sa mga indibidwal, kanilang mga pamilya, kanilang mga tagapagkaloob ng tirahan, mga lokal na negosyo, angMassachusetts Department of Developmental Service, at mga miyembro ng komunidad upang tulungan ang mga indibidwal na maging mas malaya sa ekonomiya at panlipunan. Narito ang mga superbisor, clinician, job coach, at developer ng trabaho para magbigay ng personalized na pagsasanay at suporta. Ang suportang ito ay ibinibigay sa mga lugar ng pagpaplano ng karera, paghahanap ng trabaho, mga kasanayang panlipunan, mga kasanayan sa komunikasyon, pag-access sa komunidad, mga kasanayan sa kadaliang kumilos, at pagpapanatili ng trabaho.

PERSON-CENTERED, INDIVIDUALIZED CAREER PLANNING

Mga Koneksyon sa Pagtatrabaho sa Vinfen, sa pamamagitan ng ekspertong programming nito, ay nagpapatibay sa paniniwala ng aming organisasyon na ang trabaho, at edukasyon ay nagbabago sa buhay ng isang tao.

Ang pagtatrabaho ay mahalaga sa pagkamit ng pantay na pagkakataon, ganap na pakikilahok, at pang-ekonomiyang pagsasarili para sa mga taong may mga kapansanan. Tinutulungan nito ang mga taong may kapansanan na ma-access at makilahok sa mas malawak na komunidad, bumuo ng makabuluhang relasyon sa mga kapantay na may kapansanan at walang kapansanan, bumuo ng mga bagong kasanayan at pagpapahalaga sa sarili, at makakuha at manatiling malusog. Ang pagtatrabaho ay isang landas na humahantong sa mas matalinong mga pagpipilian, higit na kalayaan sa ekonomiya, kalusugan, at kagalingan.

Nakikipagsosyo si Vinfen sa Department of Mental Health (DMH), Department of Developmental Services (DDS), at Mass Rehabilitation Commission (MRC), upang mag-alok ng mga serbisyo sa pagtatrabaho at suporta sa taong pinaglilingkuran na kalahok sa aming mga programa. Mahalaga sa partnership na ito ang ating pakikipag-ugnayan sa negosyo sa loob ng mga komunidad na ating pinaglilingkuran. Ang paghahanap at pagpapanatili ng mga empleyado ay isang hamon para sa anumang negosyo. Ang paghahanap ng access sa mga oportunidad sa trabaho ay isang hamon para sa maraming taong nabubuhay na may kapansanan, isang madalas na hindi pinapansin na talent pool.

Ang Employment Connections sa Vinfen ay nakikisosyo sa mga employer upang tulungan silang makakuha ng dumaraming bilang ng mga taong kinikilalang may kapansanan. Naglalaan kami ng oras upang malaman ang mga partikular na kasanayan at kagustuhan, mga halaga at layunin ng parehong mga tagapag-empleyo at naghahanap ng trabaho upang magrekomenda ng isang posibleng akma sa trabaho. Available din kami sa mga negosyo para suportahan ang kanilang Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) mission.

naniniwala kami na “Ang Trabaho ay Negosyo ng Lahat!” Kasama sa aming mga serbisyo at suporta sa pagtatrabaho ang indibidwal na pagtatasa ng karera, pagpaplano, at paglalagay. Sa mga indibidwal na suporta at pakikipag-ugnayan ng employer tinitiyak namin na ang mga interesadong magtrabaho ay makakahanap at makakapagpanatili ng makabuluhang trabaho.

Para sa karagdagang impormasyon makipag-ugnayan kay Karen Moore (Community-based Mental Health Services) sa moorek@vinfen.org o Stephen Moulton (Developmental Disabilities Services) sa moultons@vinfen.org

Ang Group Employment ay isang modelo ng pagpaplano ng karera na nagbibigay ng mahalagang on-the-job na pagsasanay sa maliliit na grupo ng mga indibidwal sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga natural na suporta sa loob ng lugar ng trabaho at paghahanda ng mga indibidwal para sa paglalagay ng trabaho sa hinaharap sa loob ng komunidad. 

Ang Sponsored Employment sa Vinfen ay isang magandang pagkakataon para sa mga indibidwal na naghahanap ng grupo o suportadong trabaho. Ang mga ito ay may bayad na mga pagkakataon, na nagbibigay ng tunay na karanasan sa trabaho at pagsasanay upang mapagbuti at mapahusay ng mga indibidwal ang kanilang mga kasanayan sa panlipunan at trabaho.

Inaalok ang Mga Serbisyo sa Studio na Nakabatay sa Sining sa pamamagitan ng aming Gateway Artsprograma. Ang Gateway Arts ay nagbibigay ng propesyonal na pag-unlad para sa mga indibidwal na may talento sa hand crafts at fine art. Hinihikayat ang mga artista na sundin ang kanilang mga pangarap at lumikha ng isang natatanging indibidwal na karera habang nag-aaral ng bago proseso at pagbuo ng mga kasanayan sa paghihikayat at suporta ng mga propesyonal na kawani. 

SUPPORTED EMPLOYMENT

Ang Supported Employment ay isang person-centered at individualized na modelo ng pagpaplano ng karera na humahantong sa isang indibidwal na matiyak at mapanatili ang pangmatagalang trabaho sa komunidad sa pamamagitan ng on-site job training, panandalian at pangmatagalang job coaching, at tulong sa pagpapalakas at pagbuo ng mga likas na suporta.

Nakikipagtulungan si Vinfen sa mga negosyo upang bumuo ng mga kaayusan sa pagtatrabaho na idinisenyo upang matugunan ang mga pangangailangan kapwa ng ating mga naghahanap ng trabaho at kanilang mga employer. Kung ikaw ay isang employer na interesadong makipagsosyo sa Vinfen, mangyaringpindutin dito. Palagi kaming naghahanap ng mga bagong organisasyon upang makipagsosyo sa amin.

KASAMA ANG MGA KASALUKUYANG KASALUKUYAN AT NAKARAANG NEGOSYO:

Tagalog