MGA SERBISYONG RESIDENTIAL

kay Vinfen rkailangan smga serbisyong ibinibigay sa mga tao kalusugang pangkaisipan kundisyon, mga kapansanan sa intelektwal at pag-unlad, at mga pinsala sa utak isang lugar na matatawag na tahanan habang nagtatayo sila ng mga kasanayang kailangan para magkaroon ng higit na kalayaan. 

MATUTO PA TUNGKOL SA AMING RESIDENTIAL SERVICES SA IBABA

Nag-aalok ang Vinfen ng malawak na hanay ng maikli at pangmatagalang pabahay na pinayaman ng serbisyo sa mga taong may mga kondisyon sa kalusugan ng isip. Ang hanay na ito ay nag-aalok ng iba't ibang antas ng tulong, mula sa suportadong independiyenteng pamumuhay hanggang sa masinsinang mga setting ng tirahan. 

Nagbibigay ang Vinfen ng komprehensibong hanay ng mga serbisyo sa tirahan para sa mga taong nabubuhay nang may mga pinsala sa utak. Ang mga serbisyo ay mula sa 24 na oras na suporta sa tirahan hanggang sa mga indibidwal na suporta na nakabatay sa komunidad.

Nag-aalok ang Vinfen ng komprehensibong hanay ng mga serbisyo sa tirahan para sa mga indibidwal na may mga kapansanan sa intelektwal at pag-unlad at mga pamilyang mapagpipilian. Nag-aalok ang hanay na ito ng iba't ibang antas ng suporta mula sa malayang pamumuhay hanggang sa mga setting na lubos na pinangangasiwaan. 

Tagalog