CHÚNG TA LÀM GÌ

Trong 45 năm, Vinfen đã cống hiến hết mình để thay đổi cuộc sống. Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ dựa vào cộng đồng cho những người có:

Đội ngũ nhân viên tận tâm của chúng tôi sử dụng các biện pháp can thiệp dựa trên khoa học mới nhất để hỗ trợ những người mà chúng tôi phục vụ đạt được mục tiêu của họ và có cuộc sống độc lập, hiệu quả và có giá trị hơn với tư cách là thành viên trong cộng đồng của họ. Chúng tôi cố gắng trở thành nhà tuyển dụng được lựa chọn để thu hút các thành viên xuất sắc trong nhóm, những người có chung cam kết với sứ mệnh và giá trị của chúng tôi.

CHÀO MỪNG ĐẾN VINFEN

Sứ mệnh của Vinfen là thay đổi cuộc sống bằng cách xây dựng năng lực cho các cá nhân, gia đình, tổ chức và cộng đồng để học hỏi, phát triển và đạt được mục tiêu của họ. Các dịch vụ của chúng tôi thúc đẩy sự phục hồi, khả năng phục hồi, khả năng phục hồi và quyền tự quyết của những người chúng tôi phục vụ. Là công ty dẫn đầu về dịch vụ con người, chúng tôi cố gắng trở thành nhà cung cấp, nhà tuyển dụng và đối tác được lựa chọn.

Hãy lắng nghe ý kiến của những người chúng tôi phục vụ, gia đình của họ và nhân viên của chúng tôi về ý nghĩa của Vinfen đối với họ.

Ban lãnh đạo của chúng tôi và Vinfen với tư cách là một công ty đã nhận được nhiều giải thưởng và được công nhận về sự xuất sắc trong các dịch vụ y tế và con người ở cấp tiểu bang và quốc gia.

Chúng tôi hợp tác với các chuyên gia và tổ chức từ tất cả các lĩnh vực y tế và dịch vụ con người. Chúng tôi hợp tác với các chuyên gia và nhà lãnh đạo tư tưởng trong lĩnh vực này để học hỏi từ họ, cũng như họ học hỏi từ chúng tôi. Chúng tôi làm việc với các nhà lập pháp và quan chức chính phủ, với các tổ chức vận động chính sách và với các nhà cung cấp khác để vận động cho những người mà chúng tôi phục vụ và gia đình họ cũng như hỗ trợ nhân viên của chúng tôi.

Tại Vinfen, tất cả chúng ta đều cùng nhau thay đổi cuộc sống.

Với hơn 3.200 nhân viên tận tâm, Vinfen là một trong những nhà tuyển dụng phi lợi nhuận lớn nhất ở Massachusetts. Của chúng tôi nhân viên là những người quan tâm và tận tụy, những người đã trở thành những chuyên gia giàu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực y tế và dịch vụ con người.

Cam kết hướng tới sự xuất sắc của Vinfen thể hiện rõ qua đội ngũ nhân viên của chúng tôi trong toàn công ty, những người luôn tận tâm hỗ trợ và trao quyền cho những người mà chúng tôi phục vụ.

Vietnamese