QUAN TÂM HỢP TÁC VỚI VINFEN?

Thuê một người khuyết tật giúp nhà tuyển dụng đa dạng hóa các nỗ lực tuyển dụng. Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể tận dụng các ưu đãi về thuế dành cho những người sử dụng lao động đủ điều kiện thuê một người khuyết tật.

Những người chúng tôi phục vụ có nhiều công việc khác nhau trong cộng đồng như nhân viên văn phòng, nhân viên nhà hàng, nhân viên bán lẻ và bán hàng. Thông qua các chương trình này, Vinfen hỗ trợ hàng trăm người khuyết tật tham gia lực lượng lao động.


Nếu bạn là nhà tuyển dụng quan tâm đến việc hợp tác với Vinfen, vui lòng liên hệ [email protected].


 

CÁC QUAN HỆ HỢP TÁC KINH DOANH HIỆN TẠI VÀ TRƯỚC ĐÂY CỦA CHÚNG TÔI BAO GỒM

Cân bằng mới

Nội thất giảm giá của Bob

Liên minh không gian xanh Brookline

VERC

Cảnh quan thành phố Cảnh quan thực vật có tầm nhìn

cảnh sát trưởng

khăn choàng

của Bertucci

Vietnamese