ĐĂNG NHẬP VÀO UKG

Truy cập hệ thống Nhân sự và Tính lương của Vinfen

Với tư cách là nhân viên cũ, bạn sẽ có thể đăng nhập vào hệ thống Nhân sự và Tính lương của Vinfen, UKG. Tại đây, bạn sẽ có thể truy xuất Bảng sao kê lương, W2 trước đó và cũng có thể cập nhật thông tin liên hệ của mình.

DƯỚI ĐÂY LÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀO UKG:

  1. Bấm vào đây để truy cập UKG Dành cho nhân viên cũ
  2. tên tài khoản: Email Vinfen cũ của bạn (thông thường đây là Họ + Tên viết tắt của bạn, chẳng hạn như [email protected])
  3. Mật khẩu: Nhấp vào Quên mật khẩu? liên kết để thiết lập lại mật khẩu

Hỗ trợ công việc này cung cấp hướng và sẽ giúp bạn điều hướng hệ thống. Vui lòng liên hệ [email protected] nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi đăng nhập, điều hướng tài nguyên hoặc tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.

Vietnamese