Xem các bộ công cụ dưới đây

Nhận vắc xin COVID-19 của bạn: Tiêm vắc-xin là một trong những cách giúp ngăn chặn sự lây lan của vi-rút. Sử dụng tài nguyên này khi nói chuyện với những người thân yêu của bạn có những thách thức hoặc khuyết tật về sức khỏe tâm thần về tầm quan trọng của việc tiêm phòng. Bạn có thể xem và tải về tài liệu này tại đây.

Lời khuyên về Sức khỏe Tâm thần: Thực hành và lời khuyên chuyển thể từ một bài báo được viết bởi Giám đốc Sức khỏe Tâm thần tại Partners in Health và Thành viên Hội đồng Quản trị Vinfen, Tiến sĩ Giuseppe Raviola. Vẫn có nhiều cách để tìm thấy sự kết nối trong khi thực hành giãn cách xã hội. Sử dụng những lời nhắc này để thực hành chăm sóc bản thân, đặc biệt là trong những thời điểm chưa từng có như vậy. Tìm lời khuyên về sức khỏe tâm thần ở đây.

Quản lý sự căng thẳng của COVID-19: Kiểm tra các cách để quản lý căng thẳng của bạn trong đại dịch. Tài nguyên này được tạo ra bởi các Giám đốc Dịch vụ Lâm sàng của Vinfen Sharon Barry, Michelle Larned và Marc Denofrio và có sẵn để xem và tải về tại đây.

Kế Hoạch Bỏ Thuốc Lá & Nicotine: Có một kế hoạch giúp bỏ hút thuốc dễ dàng hơn. Dành thời gian để đặt mục tiêu cho chính mình. Hãy suy nghĩ trước về cách bạn sẽ xử lý những thách thức của việc bỏ thuốc lá và ăn mừng những thành công của bạn. Sử dụng tài nguyên này để giúp thiết kế một kế hoạch phù hợp với bạn.

Trung tâm tài nguyên sức khỏe hành vi đáp ứng văn hóa: Mạng lưới Chăm sóc Massachusetts đã tạo ra một thư mục các nguồn lực sức khỏe hành vi đáp ứng văn hóa liên quan đến sức khỏe tâm thần và hạnh phúc. Nhấn vào đây để xác định vị trí dịch vụ trong khu vực của bạn phù hợp với các nhóm bản sắc chủng tộc, dân tộc hoặc văn hóa cụ thể.

MakeTheConnection.net kết nối các Cựu chiến binh, gia đình và bạn bè của họ và những người ủng hộ khác để thông tin sức khỏe tâm thần, một công cụ để tìm kiếm nguồn lực sức khỏe tâm thần địa phương, và video của Cựu chiến binh chia sẻ của họ những câu chuyện hồi phục đầy cảm hứng. Trang web được sử dụng miễn phí và mọi người đều có thể truy cập được.

Vietnamese