PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN

Tại Vinfen, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Chúng tôi mang đến cho nhân viên cơ hội tiếp thu kiến thức và kỹ năng để trở thành chuyên gia trong vai trò của họ và thăng tiến trong sự nghiệp.

Vinfen đã dẫn đầu ngành bằng cách liên tục cung cấp cho nhân viên các cơ hội và nguồn lực. Nhân viên không chỉ nâng cao kiến thức và kỹ năng mà còn có được sự tự tin và đón nhận những thách thức mới tại nơi làm việc. Mỗi quan điểm mới đều được đánh giá cao và phát triển thông qua đào tạo nhân viên, cấp chứng chỉ cho nhân viên và hỗ trợ giáo dục. Bằng cách sử dụng các chương trình này, Vinfen hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển cá nhân trong đội ngũ nhân viên của chúng tôi, điều này được phản ánh trong các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

THÔNG TIN THÊM

Khi nhân viên mới đảm nhận vị trí tại Vinfen, họ được định hướng toàn diện. Định hướng bao gồm các khóa học để giúp họ thành công trong công việc. Các khóa học cung cấp cho nhân viên kiến thức và kỹ năng mà họ sẽ cần, để cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ tuyệt vời cho những người có tình trạng sức khỏe tâm thần, khuyết tật trí tuệ và phát triển, chấn thương não và các thách thức về sức khỏe hành vi. Chúng tôi cũng cung cấp chương trình đào tạo quản lý để giúp cả quản lý mới và quản lý có kinh nghiệm thành công trong vai trò giám sát nhân viên của Vinfen.

Vinfen cung cấp các khóa đào tạo và cấp chứng chỉ trực tiếp tại trung tâm đào tạo của chúng tôi cũng như trực tuyến thông qua Hệ thống quản lý học tập của chúng tôi. Làm như vậy giúp nhân viên của chúng tôi dễ dàng cập nhật các thông lệ tốt nhất về dịch vụ y tế và con người. Chúng tôi cung cấp các khóa học về Quản lý Thuốc, Sơ cứu, CPR và Chăm sóc An toàn cũng như các khóa học chuyên ngành ở cấp bộ phận.

Vinfen cũng mang đến cơ hội kiếm CEU để hỗ trợ nhân viên có giấy phép Điều dưỡng và Công tác xã hội duy trì chứng chỉ và tiếp tục phát triển nghề nghiệp.

 

Vinfen cung cấp các lợi ích học phí sau:

Quỹ phát triển nghề nghiệp
Nhân viên có thể nhận được tới $800 mỗi khóa học, với khoản hoàn trả tối đa cho hai khóa học mỗi học kỳ.

Học bổng Hội đồng quản trị Vinfen
Một nhân viên được công nhận vì thành tích xuất sắc. Giải thưởng tối thiểu là $4,500 và có thể được sử dụng cho các chi phí giáo dục liên quan đến thăng tiến nghề nghiệp.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nghề nghiệp có ý nghĩa và sẵn sàng học hỏi, phát triển và quan tâm, ghé thăm trang tuyển dụng của chúng tôi để tìm kiếm và áp dụng cho các cơ hội có sẵn ở Massachusetts và Connecticut.

HỢP TÁC ĐỂ THÀNH CÔNG

Vinfen hiện đang hợp tác với Đại học Massachusetts, Lowell, Cao đẳng Springfield và Cao đẳng Regis để cung cấp cho nhân viên cơ hội giảm học phí và trợ cấp cho cả chương trình đại học và sau đại học. Các trường này cung cấp nhiều lựa chọn cho nhân viên dịch vụ nhân sinh chẳng hạn như bằng cấp về Công tác xã hội, Tư vấn, ABA, Kinh doanh và Sức khỏe cộng đồng. Các chương trình này được thiết kế cho người làm việc chuyên nghiệp và cung cấp tính linh hoạt bao gồm các mô hình trực tuyến và kết hợp. Quyền lợi của Regis College cũng mở rộng đến các gia đình trực hệ của nhân viên. Một số chương trình tại Springfield College và UMass Lowell cũng cấp tín chỉ từ quá trình đào tạo và kinh nghiệm làm việc/cuộc sống trước đây.


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỢ LÝ ĐIỀU DƯỠNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

Vinfen hỗ trợ tài chính cho nhân viên chăm sóc trực tiếp để họ nhận được chứng chỉ Trợ lý Điều dưỡng được Chứng nhận (CNA).

CNA cung cấp nhiều loại dịch vụ chăm sóc cơ bản cho những cá nhân không thể tự quản lý các nhu cầu của mình và đây là cơ hội để khám phá bất kỳ mối quan tâm nào đối với bằng cấp điều dưỡng. Chương trình này dành cho bất kỳ nhân viên chăm sóc trực tiếp chương trình nội trú hoặc chương trình ban ngày nào đã làm việc tại Vinfen từ 30 giờ trở lên một tuần trong ít nhất sáu tháng. Vinfen sẽ cung cấp tới $1,700 cho chương trình được trả trực tiếp cho trường nên người tham gia không cần lo lắng về chi phí của chương trình. Sau đó, những nhân viên hoàn thành chương trình sẽ làm việc nội bộ với nhà tuyển dụng để tìm một vị trí CNA phù hợp với họ.

CAM KẾT GIÁO DỤC

Tại Vinfen, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Các cá nhân thuộc mọi tầng lớp xã hội, trình độ học vấn và nghề nghiệp trước đây đều có thể tìm thấy cơ hội tại Vinfen; đó là một phần trong sứ mệnh của chúng tôi nhằm thúc đẩy sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của nhân viên và tạo ra một môi trường nơi nhân viên có thể thành công. Chúng tôi mang đến cho nhân viên cơ hội tiếp thu kiến thức và kỹ năng để trở thành chuyên gia trong vai trò của họ và thăng tiến trong sự nghiệp. Thông qua sự kết hợp giữa hướng dẫn công việc của các giám sát viên, các chính sách và quy trình mạnh mẽ cũng như các cuộc họp nhóm thường xuyên, mỗi ngày tại Vinfen là một cơ hội để học hỏi và phát triển. Chúng tôi cũng cung cấp chương trình giáo dục và đào tạo có cấu trúc, với gần 100 khóa học mỗi tháng dành cho nhân viên mới và nhân viên hiện tại của Vinfen cả trên mạng và tại cơ sở đào tạo hiện đại mới của chúng tôi.

Tại Vinfen, chúng tôi hiểu rằng các khóa học của chúng tôi cần phải tốt nhất có thể để dịch vụ của chúng tôi trở nên tốt nhất có thể. Tất cả các khóa học của chúng tôi đều dựa trên nghiên cứu hiện tại, được phát triển bởi các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực này và phản ánh sứ mệnh của Vinfen. Các khóa đào tạo của chúng tôi cung cấp cho mọi người những kỹ năng họ cần để làm công việc mà họ đam mê.

Vietnamese